A B C D E F

accelerera - förvara (= lagra)

 

 

1,2 eller 2,3 på svenska blir…

English  1.2 or 2.3

accelerera

accelerate

affär, butik

shop (Br), store (AE)

akutintag, akutavdelning (på sjukhus)

emergency room, emergency ward, casualty ward

akutmottagning

emergency ward

ambulans

ambulance

ansluten till, kopplad till

connected to

anslutning, i anslutning till en viss plats

adjacent to, e.g. "truck parking adjacent to restaurant"

anslutning, koppling, koppling till

connection

ansvara, svara för, ha hand om, ha befälet, föra befäl

be in charge of, -Who is in charge/command of this outfit? -Whoever is in charge will have to take the blame.

ansvarig för att ha gjort något

responsible for having done something, -I  think he's responsible for this mess. (oansvarig= irresponsible)

antenn

antenna, aerial

använda, begagna, utnyttja

use

användbar

useful

arbetsbänk

bench, work bench

armstöd

armrest

asbest

asbestos

asfalt

asphalt

asfalterad

paved, asphalted

askkopp

ashtray

avfart, avfartsväg, avfartsramp

exit ramp

avfart, utfart

exit

avgasrör

exhaust pipe, exhaust

avgasventil

exhaust valve

avgift, arvode

fee, -s

avgift, biljettavgift, biljettkostnad

fare, ride fare

avlagring

deposit

avskärmad kabel, skyddande skärm

screened cable,  shielded cable,  'screen' också en skärm, både bildskärm & skärmvägg, mellanvägg e.d.

avstånd till framförvarande fordon

safe clearance

avstånd, väglängd

distance, driving distance, road distance

avtappningskran

drain cock

avtappningsplugg

drain plug

axel ( t ex bakaxel etc)

axle (rear axle, front axle etc)

axel (maskinaxel etc)

pin, bar, shaft, arbor (spindle)

axel (människa, människokroppen)

shoulder (a shoulder to lean on...)

backa, åka baklänges, åka bakåt

back up, back her up

backe, kulle

hill

backspegel

rear view mirror, rear-mirror

bakgavelhiss

rear platform lift, tailgate lift

bakljus

tail light, rear light, -s

bakre, bak-

rear, back

baksäte

rear seat, back seat

bana, tävlingsbana

track, race-track

barnstol

child seat, integrated child seat

batteri#http://www.tudor.se/sv/start/bilbat.htm#

battery

batteri, tomt batteri, urladdat

flat battery (fully discharged)

batterisyra

battery acid

begagna, bruka, nyttja, utnyttja, använda

use, make use of

begagnad#http://www.biltorget.se/#

used, second-hand

begränsning

limit, limitation

begränsningar, begränsning (om garanti)

limitations

beläggning

surface, road surface

bensin

gas, gasoline (AE), petrol (Br)#http://phillips66.com/#

bensinmängd 3.8 L/ 4.55 L   

3.8 L/ 4.55 L  US gallon (AE) + Imperial gallon (Br)

bensinmätare

gas-, gasoline- (AE), petrol- (Br), -gauge

bensinstation

filling- station, gas station (AmE), petrol station (BrE)

bensintank

fuel tank, petrol tank, gasoline tank

benutrymme

leg room

bergigt, med klippor, stenigt

rocky (Rocky Mountains= Klippiga Bergen)

bestå av

consist of

besvär

trouble, if it's not too much trouble...

besvära dig inte, bry dig inte

don't bother

besvära, besvära någon

bother, I hate to bother you like this but…

bete sig, uppföra sig, agera

act

bevara, behålla, hålla, hålla på

keep (Keep smiling! - keep a secret - keeper, goalkeeper  - keep for future references)

bevara, konservera

preserve

bevilja rabatt, kredit etc.

grant, allow

bifogad, vidhäftad

enclosed, attached

bil

car, automobile, auto  ('car' also a railroad car)

bila, åka bil

go by car

bilaga

enclosure (tidningsbilaga= supplement, bokbilaga, tillägg= appendix)

bilbarnstol

car safety seat

bilförsäljare, firma & ägare

car dealer

bilförsäljarföretag, bilföretag, märkesförsäljning

dealership

bilist som "ligger i ändan på" framförvarande fordon, närgången bakomvarande bilist

bumper-hugger

billots

car pilot

billykta

headlight, car headlamp

bilmekaniker, bilreparatör

auto mechanic, motor mechanic,  car repairer

bilmärke

brand, make of car

bilolycka

car accident

bilparkering

car park, parking place, parking area, parking

bilring

tire (AE), tyre (Br), innerslang= tube, spare, spare tire/tyre= reservdäck

bilsjuk, åksjuk

car sick

bilskola, körskola

driving school, school of motoring

bilstöld

car theft, auto theft

biltelefon

car phone, cell phone

biltjuv

car thief

biltull

turnpike, where you pay a cetrain fee to drive on a certain freeway (motorway), passage or bridge

biltur

drive, spin, car trip

biltvätt

car wash

biluthyrning#http://www.avis.com/#

car rental, car hire (Br)#http://www.hertz.com/#

bilverkstad

car repair shop, auto shop (AE), garage (Br)

bilvrak

car wreck, a wrecked car

bilägare

car owner

binda samman, förena

join, fuse

bindande, förpliktande (avtal & kontrakt o.d.)

binding

bjuda in, inbjuda

invite

blad (ej om papper)

blade

blad (papper), pappersark

sheet (piece of paper)

bladfjädrar

leaf springs, leaf type springs

bladmått

feeler gauge

blanda

mix

blandning

mixture, mix

blandning= lösningsmedel

solution, solution mix,  solvent

blinkers

turn signal (AE), direction indicator (Br), blinkers

block, ~ & talja (hiss-/lyftanordning, spel)

pulley

blåsa

blow

blåsa upp, blåsa in luft, pumpa

inflate, fill with air

blända av, blända ned

dim, dip the lights, dim (head)lights, depress headlights

blötlägga, lägga i blöt

soak (-It's soaking wet= dyblöt, -t)

bogsera

tow  (pull= dra, draga)

bogseringskapacitet, dragförmåga

towing capacity

bogseringsstång

tow bar

bogseringsögla

towing eye

borr, borra

drill

bostadsområde

residential district, residential area

brand

fire

brandbil

fire engine

brandbil, stegvagn

fire truck (fire engine), turntable ladder truck

branddörr

fireproof door

brandfara

fire hazard

brandgata, en röjd gata eller öppning i skogen eller på en grässtäpp e.d. som skall förhindra att branden sprider sig

fire break

brandkår

fire department, fire brigade (Br)

brandsoldat

fireman (men i flottan, U.S. Navy, är detta en flottist/soldat/matros vars uppgift det är att vara maskinist/maskinskötare)

brandstation

fire house, fire station, fire department

brandtrappa, utrymningsväg

fire escape

brandövning

fire drill

bred

wide

breda, breda på, breda ut (om smör, smörgås etc)

spread  (sängöverkast= bedspread)

bredd

width

bricka

washer (serveringsbricka= tray)

brista, gå sönder

break

brista, spricka (om bubbla o.d.)

burst

brista= spricka

crack, split, burst

bristningsgräns

breaking-point

bro (över väg, överfart)

overpass

bro, allmänt

bridge

broms

brake

bromsback

brake shoe  #http://www.bilweb.se/tillb/bytebrok.htm#

bromsband

brake lining

bromsbelägg

brake linings (trumbroms)

bromsbelägg

brake pads (skivbroms)  #http://www.kvickmc.se/innehall.htm#

bromsbelägg

brake pad-s, brake lining-s

bromskloss

brake block

bromsljus

brake light, stop light

bromsok

brake shoes, brake caliper

bromssträcka

braking distance (eg. = 60 - 0 mph: 140 ft.)

bromstrumma

brake drum, cast iron drum

bromsvätska

brake fluid

brons (material)

bronze

bronsfärgad

bronze-colored

brospann

span of bridge

brutto, bruttovikt

gross, gross weight

bry sig om, bry sig

care about

bry sig, lägga sig i, låta bli att bry sig om

bother, don't bother

bryna, vässa, skärpa

whet

brytarspetsar

contact breakerpoints

brytarspetsavstånd

breaker point gap

bränsle

fuel

bränsleförbrukning

fuel efficiency, mileage (mpg= miles per gallon), mileage estimates (city/highway) -See gallon

bränsleledning

fuel line

bränslemängdgivare

fuel gauge sender unit

bränslepump

fuel pump

bränsletank

fuel tank, petrol tank, gasoline tank

bränsletankslock

fuel filler cap

buckla, inbuktning

dent

bucklig, böglig

dented

bult

bolt

bulta, hamra

beat, hammer

buss

bus, coach

bussning

bush

byta

change (change oil & clothes, change places with somebody) oilchange

byta ut (om delar, detaljer)

replace

bälg

bellows, protective boot

bärarm

trailing link, supporting arm

bärgningsbil, bärgare

wrecker (AE), tow-truck (Br)

cabriolet, bil med sufflett

convertible

chassi (bärande underdel)

chassis

chef

boss, manager

choke

choke

cigarettändare

cigarette lighter

cylinderfoder

cylinder liner

cylinderlopp

cylinder bore/ barrel / diameter

cylindertopp

cylinder-head

debitera, ta betalt, ladda upp

charge

dike

ditch

dimljus, dimbelysning

foglamps

domkraft

jack, trolley jack= garagedomkraft

dorn

mandrel, drift

dra ett streck, sätta p. (punkt för), sätta stopp för

draw a line, "You have got to draw the line somewhere!", put an end to

dra igång, skjuta igång en bil, rulla igång en bil

jumpstart, jumpstart a car

dra nytta av, dra fördel av, utnyttja, tillvarata, ta tillvara, använda

utilise, utilize

dra, draga

pull (bogsera= tow), dra åt/till en skruv= tighten a bolt (lossa en skruv= loosen a screw/bolt)

dragfordon, dragbil

drawing vehicle (Br), tractor (AE)

dragförmåga

towing capacity, pull

dragkrok

trailer hitch

dragstång, stång mellan släp och dragfordon som hakas på/i dragbilen

drawbar (Br)

dricks, drickspengar, att ge dricks

to tip; tip the waitress or waiter

drivlina

driveline, drive train

drivlina; komponenter som överför motorkraften till hjulen, såsom koppling, växlar, kardan etc

driveline, drive train#http://www.autoweb.lycos.com/garage/encyclop/ency16a.htm#

dubbelhytt (på en pickup/lätt lastbil)

crew cab (ofta 3-dörrars hytt), quad cab, 4 dr cab = 4-dörrarshytt

dygnet runt

round-the-clock

däck

tire (AE), tyre (Br)

däckmönster

tread, tire tread

däckspår

tiretracks

dämpare, ljuddämpare

muffler (AmE), silencer (BrE), OBS! I USA används 'silencer' om en vapenteknisk ljuddämpare!

dödgång

play, free movement, back lash

effektiv

efficient

egenskap

property

ekipage, ett tungt ekipage, ett trailerekipage

rig, a big rig, a trailer rig

ekrar

spokes

engelsk mil ('mile')

1.6 kilometer  (1,609 km / 1.609 km)

enhet

unit

enorm, enormt stor

huge, enormous, enormously big

erbjuda

offer

erbjuda, offerera

offer

erbjudande, offert

offer

erfordra, kräva

require

ersätta, byta ut mot

substitute

fastsatt

mounted, secured

fastsätta, sätta fast, spänna fast

fasten

fattas

missing

fett

grease

fil, att fila med (ett verktyg)

file (a tool)

fil, en arkivfil

file

fil, vägbana, vägfil

lane

fjäder

spring

fjädring

suspension

fjädring, "svampig"

spongy suspension

flak#http://www.volkswagen.se/last-buss/#

bed, box

flyta, flöde, om vätska & vattendrag

flow

flyta, om saker & ting

float

flytande vätska

fluid (flow= flöde)

fläkt

fan

fläktrem

fan belt

foga samman, foga ihop, foga

join,  put together

fordon

vehicle ['vi:ikl]

formad

shaped

fotbroms

brake pedal, foot brake

fotgängare

pedestrian

fram, främre

front

framvagnsinställning

alignment

frontalkrock

head-on collision, frontal collision

fråga, att fråga

ask, inquire

fråga, en fråga

question, a question

fungerar

work, run

fynd

bargain

fyrhjulsdriven, fyrhjulsdrift

4 WD, four-wheel drive (AWD= all-wheel drive)

fyrtaktsmotor

four-stroke engine

fälg

rim, wheel #http://www.skanstullsdack.com/#

fälgkors

wheel spanner, wheel brace

fällkniv

switch-blade knife

färdas, åka, resa

go

färg

color, colour

färg

paint

färg, grundfärg

primer (base)

färg, målarfärg

paint

färgat glas

tinted glass

fäste, väggrepp

traction

förbättra, bli bättre

improve

förbättring

improvement

fördelardosa

distributor

föreståndare, avdelningschef

manager

förfråga, fråga

inquire

förfrågan

inquiry

förgasare

carburettor (Br), carburator (AE)

förlust

loss (förlora= lose)

förlängd

extended

förort, förstad, ytterområde till större stad

suburb

försiktighet

caution

försäkra (bil, hus, värdesak etc)

insure, take an insurance

försäkra, intyga

assure, certify

försäkran, intygande

assurance,  certification (ett intyg= certificate), testimonial

försäkring

insurance

försäljare

sales rep, sales person, salesman, sales woman

försäljningsavdelning

sales department

förvara, lagra

store

 

 

 

 

G H I J K

garage - körläge

 

L M N O P Q 

ladda - påfart

 

R - S  

racerbana - sönder

 

T - Ö

ta - överväxel

 

-Du glömmer väl inte regler & grammatik?

 

 

SpeedCity  Volkswagen   AutoChannel   GeneralMotors  DODGE

VOLVO  FORD  BMW  MERCEDES 

 

MiDAS - The Minibus Driver Awareness Scheme, Community Transport Ass. U.K.


Automotive Links, Manufacturers, Suppliers, Training etc.

A Professional Driving School