T - Ö

ta - överväxel


 

 

 

 

Bil & Car & Auto ... and also a vehicle

1,2 eller 2,3 på svenska blir…

English 1.2  or  2.3 ...

ta bort, borttaga

remove

ta hand om

take care of

ta isär, plocka isär

take apart

ta rätt/välja rätt (olja) till din…

pick/choose  the right (oil) for your…

ta sig samman, ta dig samman, skärp dig

pull yourself together

tak, innertak

ceiling

tak, yttertak

roof

takhöjd, inre "sitthöjd"

head room

takräck

luggage rack

takt, tändningstakt, kolvslag slag, stryka på (Hon strök honom på huvudet.= She stroke his head.), även 'slaganfall' (hjärnblödning)

stroke, 4-stroke & 2-stroke

tappa

drop

tappa bort, förlora

lose

tekniker, ingenjör (även om maskinist mm) OBS! 'engineer' motsvarar sällan svenskans 'ingenjör'!

engineer

teleskopfjädring

telescopic suspension

termometer

thermometer

termostat

thermostat

tillbringare

pitcher

tillfriskna

recover

tillhandahålla, förse leverera

supply

tillräcklig, -t

enough, sufficient

timma, timme

hour

tippa lass, tippa av, tippa omkull

tip, unload, dispose of load

tjänst, i tjänst, att vara i tjänst

duty, on duty, to be on duty

tolerans, utrymme (fritt)

clearance

tom

empty

tomgång

idle

tonad, -t

tinted

torkararm, vindrutetorkararm

wiper arm

torkarblad, vindrutetorkarblad

wiper blade, windshield/ windscreen wiper blade

trafiken är intensiv

traffic is heavy

trafikljus

traffic-lights

transportera gods och varor, frakta

transport, deliver, haulier

trasig

broken down, shot (om motor)

trasig (om hiss e.d.)

out of order

trasig (om säten, tyg etc)

ragged, torn (sönderriven)

trottoar

pavement, sidewalk

trumma

drum

trycka på knapp

push a button, press a button, a bush-button

trycka på knapp" med vippströmbrytare

switch, switch the button

tryckbricka

thrust washer

tryckkolv

plunger

tryckplatta

thrust plate

tryckplatta (kopplingen)

pressure plate (the clutch)

tryckstång, stötstång

push rod

tråd, metalltråd,  ståltråd

wire

tum (2,54 cm - 25,4 mm))

inch  2.54 cm / 25.4 mm

tung trafik

big rig traffic, (OBS! intensiv trafik= heavy traffic)

tunn

thin

tunna ( t ex oljefat etc)

barrel, drum

tuta, signal

horn

tuta, signalhorn

horn, signal horn

tvåkrets hydraulsystem

dual circuit hydraulic system

tvåtaktsmotor

two-stroke engine, 2-stroke~

tyg

fabric, material, textile

toe

tändning, tändningslås

ignition

tändning/en, höja ~

advance the ignition (sänka ~ = retard ~)

tändspole

coil

tändspole, spola (om tråd och kabel)

coil

tändstift

sparkplug,  sparking-plug#http://www.ngksparkplugs.com/#

tätningsremsa

weatherstrip

tätningsspår

sealing groove

tävlingsbil

race car, race-track car

underhåll, löpande skötsel

maintenance

underhålla, roa (underhållning etc)

entertain

underhålla, sköta om

maintain, keep, take care of

underrede, underdel av bil

chassis

uppfriskande

refreshing

uppmärksamhet

attention

uppvärmd

heated, warmed up

U-ringsnyckel (öppen i en ände)

combination wrench

urkopplingslager (koppling)

release bearing (clutch)

urlasta, lossa last

unload (about cargo and loads)

utbytes- , ersättnings-

replacement, replacement part (reservdel= spare part)

utdragare

extractor

utnyttja, nyttja, använda (allmän betydelse, även om en människa som man drar nytta av)

use

utnyttja, nyttja, använda sig av (om resurser, teknik, utrustning etc.)

utilise, utilize

utrusta

equip

utrustad

equipped

utrustad/-t med, försedd med

equipped with, fitted with

utrymme, plats, rum, rymd

space

utrymningsväg

Exit, Fire Exit, Emergency Exit, Fire Escape

utsliten

worn out, worn

utsliten, nedsliten, sliten

worn, worn out

utvidgad, förlängd (om garanti)

extended

utväxlingsförhållande

gear ratio

vajer, wire

wire

vanligt fel är oförmågan att blända av/ned

common fault is the failure to depress headlights

vara förnuftig

be sensible, be reasonable

varm

warm, mycket varm eller het= hot, ljummen= lukewarm

varselljus

daytime running lights

varv (på en tävlingsbana e.d.)

lap

varv (skeppsvarv)

shipyard, shipbuilding yard, naval yard

varv per minut

rpm= revs per minute

varv, t ex vevstaksvarv

revolution, rev, /-s (vard.)

varvräknare

tachometer, revolution counter

vaselin

Vaseline (a trademark), petroleum jelly

ventil

valve

ventilkåpa

rocker cover

ventillyftare

rocker

ventillyftare

tappet, rocker (rocker= vipparm)

ventilstång

pushrod

verkstad, verkstadsutrymme

workshop, shop ('shop' i BrE= butik, affär) NB. 'bilverkstad'= garage (BrE), auto shop (AmE)

verkstadsförman

shop foreman (AE), garage manager

vetebulle, kanelbulle

cinnamon roll

vev

crank

veva

wind [waind]

vevhus

crankcase

vevhusventilation

oil-fume vent

vevlager

big end

vevstake

crankshaft, rod

vevstaksvarv

revolution (Also, see 'stroke')

wienerbröd

Danish, a Danish

vika

fold

vikt

importance

vikt

weight

vila

rest

vindruta

windshield (AE), windscreen (Br)

vindrutetorkare

windshield wipers (AE), windscreen wipers (Br)

vindrutetorkare, intervalltorkare

intermittent wipers

vinkel

angle

vipparm

rocker

vipparmsaxel

rocker shaft

volta, slå runt med bilen, rulla

rollover

vrida (startnyckel o.d.)

turn

vrida, svänga, svarva

turn

vrida, vrida upp, veva

wind

vridmoment

torque (lbs./ft. @ 00 rpm)

vrist, fotled

ankle, ankle joint

våg (att väga på)

scales, scale

våg (i vattnet etc)

wave

våldsam

violent

vårdslös

reckless, careless

väga

weigh

vägbana

roadway

vägbro, bro

overpass

väghyvel

grader, road grader

vägkant

shoulder, roadside, wayside

vägkarta

road map

vägkorsning

intersection, crossroads, crossing

vägkrök, krök

bend

vägra

refuse

vägskylt, trafikskylt

road-sign, traffic sign

vägspärr

road block

vägtrafikförordning

traffic regulations

vägundergång, passage

underpass

väja, väja undan

make way for

värde

value (värdera, utvärdera= evaluate, värdera, uppskatta= estimate)

värmeelement

heater

vätska, flytande

liquid

växel (en motorväxel o.d.)

gear

växellåda

gearbox

växelläge för en automatlåda,  driftsläge (framåt)

Drive (Neutral= friläge, and Reverse= back, backläge)

växelspak

gear shift (AE), gear lever (Br)

växelväljare

gear selector

växla  (en motorväxel o.d.)

shift, change gear

yta

surface

ytskikt, ytlager (om färg & lack)

top layer, surface layer, finish coat

yttre

exterior (yttre rymden= outer space)

åka, köra

ride, drive

åka, resa, färdas (med eller mot ett mål)

go (He travels a lot. He went to San Antonio the other week.)

åkare, bilfraktsföretag

haulier, trucking company, trucker, road freighting company

åkeri, åkeriföretag

trucking company, road carrier, road transporting company

åkerinäring

trucking business, trucking industry, haulage industry

åkkomfort

ride comfort

återförsäljare

dealer

återhämta sig, återställa, tillfriskna

recover

ägarbevis#http://kov.bilweb.se/bilweb/kontrakt.doc#

title, right to ownership,

än (jfr-konj; större än, mindre än etc.)

than (not to be confused with then= sedan, se'n)

övergångsställe

cross-walk (AE), zebra crossing (Br), pedestrian crossing

övergångsställe (vid järnväg etc)

crossing, also ' vägkorsning'

översnöad, igensnöad

snowed over, covered with snow

överströmningsventil

overflow valve

översyn

overhaul, recondition (renovate to some extent)

övertryck

excess pressure, overpressure

överväxel

overdrive

 

 

Click Here for Hottest Automobile Buyer's Guide Online!

 

Excel 2003

 

SpeedCity   Volkswagen   AutoChannel   GeneralMotors   DODGE   VOLVO  FORD  BMW  MERCEDES 

 

 

Bilprovningen, men ingen vanlig bilprovning...

 

 

Trafikverkets logotyp - länk till startsidan

 

 

-"The road to hell is paved with good intentions."-

 

 

-Du glömmer väl inte regler & grammatik?

 


Here's also a few things about motorcycles

 

 

 

 
                © Swengelsk, KB ®
Webmaster