1:a klass, första klass

first class, 1st class

2:a klass, andra klass

second class, 2nd class

abonnemangskort, säsongsbiljett

season ticket

andra klass, 2:a klass

2nd class, second class

ankomst

arrival

anlända, ankomma

arrive

anslutning, anknytning, förbindelse

connection

arton

eighteen

augusti, augusti månad

August

avgift

fee

avgå, lämna

depart, leave

avgång, avfärd

departure

bagage polleterat

have one's luggage (baggage) labelled

bagaget polleterat

have one's luggage (baggage) checked

barn

child, children

barnkupé

children's compartment

bekväm, bekvämt

comfortable, comfortably

beräknad ankomsttid

ETA= estimated arrival time

beräknad, uppskattad

estimated

beställa, (om mat & varor etc)

order

beställa, reservera, boka

book, to book

bilbälte

safety-belt  (spänna fast sig= buckle-up)

biljettkontor, biljettlucka

ticket office, ticket window

biljettpris, passageraravgift, taxa, pris

fare

blankett

form

bokstav

letter (stava= spell)

bra

good

bra, frisk (hälsan)

well

brev

letter

brits, sovplats

berth

burk, plåtburk

can, tin can

burk, glasburk

jar

bälte, livrem

belt

bältspänne

belt-buckle (spänna fast sig= buckle-up)

dagtåg

day train

dela, dela med sig

share

dela, uppdela, dela isär

split

Det kostar…Den kostar…

It's …

dimma

fog

direkttåg

direct train, through train, non-stop train

direktvagn

direct carriage, direct car

dis, disigt

mist, misty

dricka, att dricka något

drink, to drink

dricka, läskedryck

soda, julmust, SevenUp, CocaCola, DrPepper etc

dryck, drycker

beverage, beverages

dålig

bad

dålig, i dålig form (hälsan)

bad condition, in bad shape, not well

eftermiddag

afternoon

efternamn

last name, surname, family name

eld

fire

elva

eleven

endagsbiljett

day return ticket

enkelbiljett

one-way ticket (AE), a single, single ticket

enligt tidtabellen

according to schedule

etikett, adresslapp

label, address tag

expresståg

express train

februari, februari månad

February

femton

fifteen

filt

blanket

finns det… (om något enstaka)

is there …

finns det… (om några flera)

are there …

fjorton

fourteen

flaska

bottle

fredag

Friday

frukost

breakfast

följa, följa efter

follow

följa efter med bil e.d.

follow, tail

följa med

come along, accompany, go with

fönsterplats

window seat

förbigående, passerande

passer, passer-by

förbindelse, anslutning, anknytning

connection

förfråga sig, efterhöra, höra efter, göra förfrågningar

inquire, inquire about

förfrågan, förfrågning

inquiry, enquiry

förmiddag 

morning, late morning

förnamn

first name

försening

delay

första klass,  1:a klass

1st class, first class

förutom, utöver, därtill

in addition, in addition to

gammal

old

ge ut, utfärda

issue

giltig, gällande

valid

godståg

wagon train, goods train

godståg, med eller via

by goods

godsvagn

freight car, goods wagon, goods waggon

godsvagn, öppen, icke täckt

flat car, platform car

gratis, utan kostnad

free, free of charge

gruppbiljett

group ticket

gällande,  giltig

valid

göra uppehåll på resan

break one's journey, make a stop-over

hastighet

speed

hastighetsbegränsning

speed limit

helg, helgdag

holiday (semester= holiday, BrE & vacation, AE)
weekend= veckoslut (lördag-söndag)

het

hot

Hur mycket kostar det?

How much is it?

Hur mycket är klockan?

What time is it?  What's the time?

hållplats

stopping place, a stop, next stop= nästa hållplats

hörnplats

corner seat

icke-rökare

non-smoker

illamående

sick

initialer

initials

inskränkningar

restrictions

jul, julhelg

Christmas, X-mas, Christmas season

julafton

Christmas Eve

juldagen

Boxing Day

juli, juli månad

July

juni, juni månad

June

järnvägstjänsteman

railroad official, railway official

kafévagn

refreshment car

kall

cold

kjol

skirt

klippa, skära, hugga

cut

klippa gräs, meja

mow, mow the lawn

kniv

knife

konduktör

guard (Br), conductor (AE)

kropp

body

kropp, död kropp, ett lik

corpse

kudde

pillow (örngott, kuddvar= pillow-case)

kupé

compartment

kvällsmat (lättare måltid)

supper   (middag, flera rätter etc= dinner)

körkort

drivers license, driving licence

kött

meat (nötkött= beef)

köttsår

flesh wound

lakan

sheet, -s

land (politiskt, ekonomiskt)

country

land, landområde, landmassa etc

land (e.g. a piece of land)

landet, på landet

in the countryside, out in the boondocks

liggvagn

couchette  (sovvagn= sleeper)

liten lapp, prislapp etc

tag, pricetag

lunchdags

lunch time  (approx 11 am - 1:30 pm)

lustigt (lustigt & underligt)

funny  ( OBS! lustigt & roligt= fun )

långsamgående tåg, lokaltåg

stopping train, slow train

lägga till, tillägga

add

lämna, åka ifrån, åka iväg, ge sig av

leave

lördag

Saturday

maj, maj månad

May

mars, mars månad

March

mat

food

med eller via godståg

by goods

middag, middagsmål mitt på dagen, lunch

lunch

middag, en måltid bestående av flera rätter med t ex både förrätt och efterrätt etc

dinner

middagstid, mitt på dagen, klockan 12

noon

morgon

morning

mynt

coin

mål, måltid, mat

meal

månadsbiljett

monthly season ticket

måndag

Monday

nattåg

night train

nitton

nineteen

nummer

number

nästa, nästa hållplats

next stop

olycka

accident

onsdag

Wednesday

ont, ha ont

hurt

ont, mycket on, smärta

pain, to be in pain

passerande, förbigående

passer, passer-by

pengar

money

pengarna är …

the money is …

personal

staff, personnel

plånbok

wallet

polletera bagaget

have one's luggage (baggage) checked

polletera bagaget

have one's luggage (baggage) labelled

polletera, att anmäla sig, skriva in sig

register

portmonnä

purse

påse

paper bag

påsk

Easter

rabatt

discount, reduction

rast

break

resa, att resa

travel, to travel

resa, en resa  (kortare resa i tid)

trip 

resa, en resa som tar lång tid

journey

reserverande av plats på tåg & hotell

reservation, make a reservation

resgodsexpedition

luggage office, baggage claim

resgodsexpedition

luggage delivery and booking office

resgodsinlämning

left luggage office, check-room

resgodsinlämning

cloak-room

restaurangvagn

diner, dining car

roligt

fun

rök

smoke

rökare, rökkupé

smoker, smoking-compartment

saft

lemonade

samtrafik

interchange service

sedel

note (Br), bill (AE)

semester

vacation (AE), holiday (Br)

sexton

sixteen

siffra

figure

sitta framåtvänd

facing forward

sitta med ansiktet i färdriktningen

facing the engine

sittplats, sittplatsbiljett, sits, säte

seat  (sittplatsbiljett= seat ticket)

sjuk

ill (Br), sick (AE)

sjukdom

illness, sickness

sjutton

seventeen

självserveringsvagn

buffet car

skjorta

shirt   (OBS!  kjol= skirt)

skrymmande

bulky

skära, hugga, klippa

cut

snask

sweets, candy

sovvagn

sleeper, sleeping-car

sprit

liquor, spirit

spärr

barrier

stark, starkt om mat e.d.

hot, spicy

stationskarl

station hand

stava ditt namn

spell your name

stava mitt namn

spell my name

stins

station master

strumpor

socks

stöld

theft

sår

wound

söndag

Sunday

tidtabell

schedule, time-table

tillgänglig

available

tilltugg, snacks

snack, snacks

tillägg, tilläggssumma

addition, supplementary ticket, extra fare

tisdag

Tuesday

tjugo

twenty

tolv

twelve

tonåring

teenager

torsdag

Thursday

trappa (en trappa upp, en trappa ned)

stairs (upstairs, downstairs)

tretton

thirteen

tur- och returbiljett

return ticket (Br), round trip ticket (AE)

tågklarerare

train dispatcher, platform inspector, inspector

tågmästare

head guard, chief conductor

tågpersonal (på ett visst tåg)

train crew, train staff

tågstädare, tågstäderska

train attendant

tågtidtabell

train schedule, railway guide

underhållande

entertaining

underhållning

entertainment

underkläder

underwear

undersöka, allmänt

examine

undersöka, utreda (t ex vid brott)

investigate

ung

young

uppehåll på resan

break one's journey, make a stop-over

utfärda, ge ut

issue

utöver, förutom, därtill

in addition, in addition to

vardag

weekday

vin

wine

vuxen

adult

åka på en resa

take a trip, go on a trip

åka, resa, färdas

go

ärm

sleeve (shirt sleeve)

öl

beer (ale, brew)

örngott


pillow case

 

 


Pengar  &  Money

 

Obstacles?   ... oklarheter  (hinder) 
ID English svenska
341 e.g., for example t.ex., till exempel
959 take delivery ta emot leverans
614 number tal, siffra (siffra oftast= figure)
354 engineer tekniker, ingenjör, skötare (OBS! sällan ingenjör)
? engineer= railroad engineer see  RAILROAD ENGINEER
226 collect-call telefonsamtal som man beställer och där motagaren betalar samtalet
162 cable, telegram telegram

Shop, Shopping & Att handla mat, saker och ting

 Morfar Gustav Drougges tavla

-Would you like a bit more exercise on your English & Swedish?
             
        
   

 
© Swengelsk, KB ®
webmaster