A - J

absoluta bottenpriser, bottenläge, botten är nåddabsoluta bottenpriser, bottenläge, botten är nådd


rock bottom prices

accelerera

accelerate

affisch, anslag

poster

  affär, butik

shop (Br), store (AE)  - /shop i US= verkstad

affärer

business

affärsidé

business concept

aktie (Br), en aktie, en del, att dela, att dela med sig

share

aktier (US)

stocks (shares)

allmän, offentlig (offentliggöra= go public)

public

   allt, inkl "smått & gott"     "rubbet", rubb & stubb, allt,        To the full or entire extent.         caboodle,     the whole kit and caboodle, allt  

ambullerande försäljning, sälja från dörr till dörr, på gatan etc.

peddle

amortering

mortgage

anbud, offert

tender, offer

angelägen

anxious

ankare, ankra, förankra, sätta fast, fastsätta, fästa

anchor

ankomma, anlända

arrive

ankomst

arrival

anledning, skäl

reason

annons

ad, advertisement, advert

annonsera (put an ad in the paper)

advertise

annullera, återkalla

cancel

ansluten till, kopplad till

connected to

anslutning, koppling, koppling till

connection

anställa

employ

anställa

hire, employ

anställa, anställd

employ, employed

anställd, den anställde (oftast löneanställd)

employee

ansvara, svara för, ha hand om, ha befälet, föra befäl

be in charge of

ansvarig för att ha gjort något

responsible for having done something

ansvarighet

liability

ansöka

apply

ansökan

application

anteckning, att anteckna, lägga märke till

note

anteckningsblock (litet)

memo pad

anteckningsblock, bärbar dator

notebook

antyda, -n

hint

använda, begagna, utnyttja

use

användbar

useful

arbeta, fungera

work

arbetsförhållanden

working conditions

arbetsgivaravgift

payroll tax

arbetsgivare

employer

arkivera, arkiv

file

artikel, post, punkt i ett protokoll etc.

item

arv

inheritance

arvinge

heir

arvode, avgift

fee

att betalas till

payable to

att döma av

judging by

att fordra, fordran

receivable

att kontrollera, kolla

check

att pantsätta, lämna som pant, lämna säkerhet

pawn (verb)

avbetalning enligt plan

installment

avbetalningsplan

installment plan

avdrag, skatteavdrag e.d.

deduction

avdrag, återbetalning (skatteåterbäring= tax rebate)

rebate, reduction

avdragsgill

deductible

avgaser (exhaust fumes)

exhaust

avgassystem

exhaust system

avgå, åka iväg

depart

avgång

departure

avgångsvederlag

severance pay

avkastning på gjord investering

ROI, return on investment

avsikt (letter of intent= viljeförklaringsbrev)

intent

avsiktlig, -t

intentional

avslut, göra ett affärsavslut, göra färdigt en transaktion

close a deal

avsluta ett konto

close an account

avsluta, sluta, säga upp, avveckla

terminate

avslutning

closing

avslutning

closure

avslöja, även en kant t ex runt en vindruta, vertikal kant vid fönster och dörr

reveal, disclose, divulge

avsändare, godsavsändare, säljare eller ombud för denne alt. Speditör

shipper

avsändare, leverantör

consigner

avtalad tid, möte, träff (avtala tid, bestämma tid för att träffas)

appointment (make an appointment)

bakslag, motgång

setback

bal, bomullsbal

bale, bale of cotton

balansräkning

balance sheet

bankkassör

teller

be om ursäkt

apologize

bedrägeri (forgery= förfalskning)

fraud, deceit

befraktare, den som hyr/"chartrar" ett helt fartyg e.d.

charterer, he/she who hires a ship for a purpose

befrämja (underlätta)

promote

begagnad, använd, utnyttjad

used

begagnad, -t, -e

secondhand, used

begick självmord, tog död på sig själv

committed suicide

begå ett brott

commit a crime

bekostnad, kostnad

expense

bekymrad

concerned

belöning, uppmuntran för tidigare insatser

incentive

bemöta, möta, träffa

meet

bero på

be due to

bero på, lita på

depend on

beräknad ankomsttid

ETA, estimated time of arrival

beräkning & planering av kostnad & åtgärd för transport av gods och/eller trupp

logistics, organization of supplies & services

berättigad

justified

beskattning

taxation

bestraffa, ålägga att betala skadestånd, bestraffa med böter

penalize

bestå av

consist of

beställa av, lägga en order hos

place an order with

beställa, skicka efter

send for

bestämd, fastlagd (ett bestämt,orubbligt, beslut)

firm, a firm decision

besättning, personal

crew

betala tillfullo, slutbetala, betala färdigt

pay up

betalning

payment

betalning, likvid

payment

betalningsdag, likviddag

settlement day

beteckna, ange

denote

betjäna, expediera, servera (även att delge, en delgivning)

serve

betydande

considerable

bevara, behålla, hålla, hålla på

keep

bevara, konservera

preserve

bevis

proof

bevisa, styrka

prove

bifoga, skicka med (tillsammans med)

enclose

bilaga (Encl., Encls.)

enclosure

bilaga, något vidhäftat

attachment

bilhandlare (used car dealer= begagnatbilhandlare)

car dealer

biljettpris

fare

billig

inexpensive

billig, OBS! även i dubbel bemärkelse (dålig, undermålig)

cheap

biltelefon

car phone, cell phone, cellular

binda samman, förena

join, fuse

binda, binda upp, binda om

tie, tie up

bindande, förpliktande (avtal & kontrakt o.d.)

binding

bjuda in, inbjuda

invite

blad (ej om papper)

blade

blad (papper), pappersark

sheet (piece of paper)

blanda

mix

blyertspenna

pencil

blädderblock, en bunt stora lösblad på en ställning, att skriva på med tuschpenna istället för en tavla, OH e.d.

flipchart

bocka för, bocka av, sätt "en bock" (ett V), betyder ofta OK

tick

bogsera, dra, dra något efter sig

tow

bogserbåt (tug= krafttag, dra hårt och kraftfullt i något)

tugboat, tug

bokföring

accounting

bokföring

book-keeping

bokföring, redovisning

accountancy

bonde, den lägsta pjäsen, som går ett steg (en ruta) rakt men som slår diagonalt

pawn (noun/substantiv) in chess

bortom

beyond

bostadsområde

residential district, residential area

brandfara

fire hazard

bransch

line of business

bransch, hantverk

trade

bred

wide

breda, breda på, breda ut (om smör, smörgås etc)

spread (sängöverkast= bedspread)

bredd

width

brist

shortage

brista, gå sönder

break

brista, spricka (om bubbla o.d.)

burst

brista= spricka, spricka/spräcka om material e.d.

crack, split, burst

bronsfärgad

bronze-colored

broschyr

booklet

broschyr ('leaflet' exempelvis ett vikt ark/papper)

brochure, leaflet

brukade (brukar, vanligtvis= usually), van vid (vänja sig vid= get used to)

used to

brukar, vanligtvis (brukade= used to)

usually

bruttovikt

gross weight

bry sig om, bry sig

care about

bry sig, lägga sig i, låta bli att bry sig om

bother, don't bother

brådskande

urgent

brådskande leverans

rush order

bräda, skiva, styrelse

board

bud, budbärare, kontorsbud (springpojke)

messenger

budbärare

messenger

bunt, sats, parti, produktserie

batch

buss för fler än 16 passagerare, med en bruttovikt över 7½ ton och som kan köras fortare än 100 km/h (långfärdsbuss)

coach

butiksägare

store owner, shop owner (Br)

byggarbetsplats, byggplats

construction site

byggt av någon

built by Mr. Bean

byta ut (om delar, detaljer)

replace

byta ut, ersätta

replace

byta, ändra, växelpengar

change

båda, båda två

both

bås, monter (på utställning), telefonhytt, kiosk, stånd

booth

böja

bend

böna, knäppskalle, klantskalle

bean

böter, betala böter (ett bötesföreläggande)

fine, pay a fine

certeparti, befraktningsbrev, som B/L men man utnyttjar hela fartyget

Charter-Party (use of entire ship)

certified meeting manager

CMM

certified meeting professional

CMP

chartring, befraktning, man hyr en komplett farkost/ett komplett färdmedel

chartering

check

check (US), cheque (Br)

checkhäfte

checkbook (US), cheque book (Br)

checkkonto, checkräkning

checking account (US)

chef

manager, boss (OBS! i restaurang CHEF= KOCK)

cirkeldiagram

pie chart

dagordning

agenda

damejeanne av glas (av slag som ibland används vid hemtillverkning av vin)

demijohn, carboy

debitera (att faktureras)

charge

delbetalning

part payment

delleverans, delskeppning

partial shipment

deltaga

participate

deltagare

participant

den 5 juli, på morgonen den 9 december, med avsikt

on July 5, on the morning of December 9, on purpose

det förenade Europa med gemensam valuta (EURO)

EMU, European Monetary Union

detalhandel, detaljhandels-

retail

detaljer

particulars

detaljhandlare, butiksägare, varuförsäljare

retailer

diesel, diesel oil (light oil = paraffin, etc.)

heavy oil (Br/UK)

dokument mot accept, dok överlämnas till köparen när han accepterat säljartratta

D/A; documents against acceptance

dokument mot betalning

D/P; documents against payment

dra av, dra ifrån, sänka pris e.d.

deduct

dra nytta av, dra fördel av, utnyttja, tillvarata

utilise, utilize

dra, trassera, utställa

draw

dragkrok

trailer-hitch

dricks, drickspengar, att ge dricks

tip, tip the waitress or waiter, to tip

driftsstopp

downtime

dröja kvar, vänta

hang on

dröjsmål, försening

delay

dröjsmålsränta

interest on arrears, overdue payment

dygnet runt

round-the-clock

dyrbar

costly

effektiv

efficient

efterfrågan, kräva, fordra

demand, demand for

efterkrav, postförskott, betalning vid leveransmottagandet

COD; cash on delivery

efternamn

Family name, family name, last name

eftersända, eftersänds

forward, to be forwarded

emballage, förpackning

packing

emellertid

however

en prisnedsättning som tillämpas för en resenärs medföljande familj etc

Family plan, family plan

en bjudning (mottagning), social tillställning oftast med buffet och dryck

reception

en förstoring

blow-up, an enlargement

en gång mellan bord eller stolar som i en biograf eller flygplan etc och uttalas som 'isle' (OBS! 'isle' = ö)

aisle

en gäst som anländer utan bokning (reserverat rum finns ej)

walk-in, walk-in guest

en hög, en trave, en stapel, att lägga på hög, att trava upp, stapla

pile

en järnvägs slutstation, en omlastnings- & avlastningsdepå

railroad head

en protest- & lobbygrupp baserad i U.K. som motarbetar höga bränsleskatter

PFL (Br), The Peoples' Fuel Lobby

en spak (t ex gear lever/shift = växelspak)

lever

en springa, ett myntinkast etc. (a slotmachine= enarmad bandit)

slot

en stor direktleverans från tillverkare direkt till kund utan mellanhand (ombud)

drop shipment

en stor direktleverans från tillverkare direkt till kund utan mellanhand (ombud)

shipment, drop shipment

enhet

unit

enligt

according to

enligt tidtabell, i tid

on schedule

enligt, i överensstämmelse med

in accordance with

er/Er/dig tillgodo

in your favor

erbjuda, offerera, erbjudande, offert

offer

erfordra, kräva

require

erinra sig, minnas, dra sig till minnes

recall

erkännande, mottagningserkännande

acknowledgement

ersätta, byta ut mot

substitute

ersättning för utlägg, återbetalning av gjorda utbetalningar (ofta mot verif.)

reimbursement

etablera

establish

ett avtryck, trycka (boktryck), texta

print

ett band för spännbandssurrning

tie down strap

ett dokument vari intygas att man avstår från vissa rättigheter, avsägelse

waiver

ett europeiskt myntslag, europeisk gemensam valuta

EURO, a European currency

ett stöd, anhåll, för hävstång, brytjärn, lyftdon e.d.

fulcrum

ett särskilt bord för prominenta gäster

head table

expresståg med hastigheter kring 125 mph (200 km/h) eller mer

HST (Br/UK), high-speed train

fackförening

labor union (trades union, Br)

fackförening

trade union (trades union, Br)

fackförening

union, trade union

faktura

invoice

fakturering

billing (US), writing of invoices or bills

fara, riskmoment (t ex fire hazard)

hazard

fartygslast

cargo

fast egendom

realty, property, real estate

fasta kostnader

fixed costs

fasta kunder, stamkunder

regular customers

fastighetsmäklare

real estate agent, realtor

fastnat, snott sig, sitta fast (paper jam in a PC printer, traffic jam= trafikstockning etc)

jammed

fastsatt

mounted, secured

fastsätta, sätta fast, spänna fast

fasten

fat (oljefat, bensinfat e.d.), tunna

drum

fat, tunna (ett vinfat), en mindre tunna, kagge

cask- större fat= barrel (även om gevärspipa)

fattas

missing

filial, gren, avdelningskontor

branch

finansiera, betala för

bankroll

flygblad, enklare typ av trycksak att delas ut på mässa e.d.

flyer

flygfraktsedel

air waybill

flygfraktsedel

air waybill, AWB, A.W.B

flygplan, flygmaskin

plane, airplane, aircraft

flyta, flöde, om vätska & vattendrag

flow

flyta, om saker & ting

float

flytande vätska

fluid (flow= flöde)

fläck, missfärgad/färgad punkt

stain

foga samman, foga ihop, foga

join, put together

fordon

vehicle

fordonsvåg

weighbridge

fortsätta

continue, carry on

frakt (frakta= ship)

freight

frakt betald till (namngiven destinationsort) -Se vidare CIF & CIP!

CPT, carriage paid to (…named place of destination)

frakt och försäkring betalda till (angiven plats)

carriage/freight and insurance paid to (CIP)

frakten betald, fraktfritt, fraktfritt till angiven plats

carriage paid, carriage/freight paid to (CPT)

fraktsedel

waybill, W/B, W.B

framsteg

progress

framstå, dyka upp

appear

frikoppla, släppa loss, låsa upp, släppa ut, släppa broms

release

frimärke, stämpel, stämpla

stamp

fritt (vår) fabrik

ex works (EXW)

fritt (vårt) lager

ex warehouse

fritt banvagn/järnvägsvagn

FOR; free on rail

fritt fartygets sida, gods lev fritt långsides fartyget i inlastningshamnen

FAS; free alongside ship

fritt från fartyg (fartygets namn angivet)

DES; delivered ex ship

fritt från fartyg (fartygets namn angivet)

EXS; ex ship

fritt från hamn

DEQ; delivered ex quay

fritt förtullat

DDP; delivered duty paid

fritt köparens hemvist/lager

free domicile

fritt lastbil

FOM; free on motor

fritt ombord (fartyget i inlastningshamnen)

FOB; free on board

full likvid, full betalning

pay in full, payment in full

fullmakt

warrant

fundamental, grundläggande

basic

fungera

work, run

fura, tallträ, barrträ, -d (tall även pine)

fir, fir-tree

furu, fura, tallträ (tall även fir, fir-tree)

pine

fynd

bargain

få tag på/i, skaffa fram

get hold of

fånga in lösgående kreatur för märkning, slakt, transport e.d.

round up cattle

fälg, en rund ytterkant (rimfire cartridges= kantantändningspatroner)

rim

fängelse

prison

färdig för leverans

ready for delivery

färja

ferry

fästpunkt, fastsättningspunkt (pollare, fästring, surrögla e.d.)

anchoring point

förbinda sig, åta sig

be committed to

förbättra, bli bättre

improve

fördel

advantage

före, framför

ahead, up ahead

föregående

preceding

föregående, den tidigare

previous

föreslå (i största allmänhet)

suggest

föreslå, formellt förslag

propose

förfallen till betalning, betalningsdatum har passerats

overdue

förfaller den 31 januari

due on the 31st of January

förfalska

forge

förfalskning (bedrägeri= fraud, deceit)

forgery

förfogande

disposal

förfråga, efterfråga

inquire

förfrågan, förfrågning

inquiry, enquiry

förhand, på förhand, förskott (förskottsbetalning= advance payment)

advance, in advance

förhandla

negotiate

förhandla, förhandling

negotiate, negotiation

förkorta, korta ned

abbreviate

förkortning

abbreviation

förlora, tappa bort, komma vilse

lose

förlänga, eller tillåta kredit efter förfallodatum

roll over credit (or debt)

förmåga

ability

förmånlig

attractive

förse, förse med, underhålla

provide

försenad leverans, försenad födsel (även 'delivery'= födsel)

late delivery

förseningsavgift

late fee

förslag, frieri

proposal

förstå, se, träffas

see

förstöra

ruin

försäkra, ta en försäkring

insure

försäkring

insurance

försäljare (in-house), oftast stationär typ butik, disk etc.

sales person

försäljare (ofta resande, mobil)

sales rep (representative)

försäljning

sales

försäljningsavdelning

sales department

försäljningschef

sales manager

försämra(s)

deteriorate

försämring

deterioration

förtjänst

profit

förutsatt att

provided that

gaffeltruck, truck för att lyfta pallar och gods etc. med

fork-lift truck, fork-lift

gagna, gynna, fördel, nytta, vinst

benefit

ge inte upp, tappa inte modet, kämpa på

hang in there

ge någon ett uppdrag

assign

ge sig av, åka iväg, lämna

leave

ge sig i kast med

tackle

ge sig iväg mot, vara på väg mot

head for

ge ut, utge, släppa

release

giltig, gällande, godtagbar

valid

godkänna

approve of

godkännande, gillande

approval

gods mot gods, byteshandel varor mot varor

bartering

godsbil, paketbil

delivery truck

godsfinka, järnvägsvagn för paketgods, styckegods etc. (helt täckt)

boxcar

godsmottagningsbekräftelse

GRN, goods received note

godstransport, priset/avgiften för denna transport, även frakt, last, lastning

freightage

gottgörelse, bidrag

allowance

gradvis, -t

gradual, gradually

gran, granträ (white & black spruce, hemlock spruce, Douglas fir)

spruce, spruce fir, spruce wood, whitewood

granbarr

spruce needle, fir needle

granträ, gran

whitewood

grossist

wholesaler

grossistled, grossist-

wholesale

grov, grovhuggen, ungefärlig uppskattning (roughly= i grova drag)

rough

grundad/-t

founded

gräns (geogr= border)

limit

gupp, ojämnhet i t ex en vägbana e.d.

bump

guppiga vägar, dåliga vägar, "skakig färd"

bumpy roads

gynna, göra en tjänst

favor

göra (en) affär, träffa en överenskommelse

deal, make a deal

göra hål, hålslå, stansa hål

punch

göra sig av med, avyttra

dispose of

ha en gällande/giltig försäkring igång/aktiv (betald och bekräftad)

keep an insurance in force

ha i lager, ha på hyllan

carry, stock

ha i lager, ha på hyllan

stock, carry

ha på sig, bära upp (He's wearing leather boots to work.)

wear

ha sitt ursprung, komma från

originate

halvfabrikat

semi-finished

halvprisbiljett (t ex barnbiljett eller kampanjpris)

half fare, half price ticket

hamnanläggning, hamn (a port may have more than one harbor)

harbor

hamnbassäng, docka (dry-dock= torrdocka)

dock

hamnplats, hamnbassäng, docka

dock

hamnstad, hamn

port

handelsflotta

merchant marine

handelskammare

Chamber of Commerce

handelsvara

commodity

handelsvaror, varor

merchandise

handlare

dealer

handpenning

down payment, dp

handpenning

dp, down payment, deposit, earnest

hantera, sköta om, omhänderta, handtag

handle

hantverk

craft

hearing aid

hörselapparat

hejda, bromsa, stoppa

set back

hel, hela, alltihopa

entire

hela

whole

helg, högtid (OBS! vacation= semester i U.S.), U.K. & GB= semester

holiday

hemlig kopia, övr mottagare av brevet vet ej om denna mottagare

bc, B.C., Blind Copy

hinder

obstacle

hink, behållare av trä eller metall försedd med handtag att bära/frakta vätska i

pail (bucket)

hissa (to hoist sail= att hissa segel), även en lyftanordning eller hiss

hoist

hopsättning, sammansättning, samling

assembly

hotellogi inkl tre mål mat, både rumsavgift och de tre måltiderna ingår i hotellpriset

AP, American Plan

hud, flå, skal

skin

huruvida, om

whether

huvudkontor, -et

main office, HQ (headquarters)

huvudrätt

main course

huvudrätt OBS! men även förrätten i samband med dinner

entree, main course

huvudsakligen

mainly

hylla, -or

shelf, -ves

hyra

rent

hyresgäst

tenant

hyvel, att hyvla

planer, plane

hål

hole

hålla fast vid, vara konsekvent

stick to

hälsning, hälsningsfras

salutation

hälsningar

compliments

hämta hem, spela in, spänna den del av rem, tamp, tross, eller kedja som är slak

take up slack

hänvisa till

refer to

hävstång, spak

lever

Högaktningsfullt

Faithfully yours, Yours faithfully

höjd

height, ht.

hörselapparat, hörselhjälp, hjälp för hörseln

hearing aid

hörselskydd

hearing protection

i avvaktan på

pending

i tre år

for three years

implementera, förverkliga, realisera, sätta i verket

implement

inblandad, inbegripen

involved

indraget tillstånd, upphört, blivit ogiltigt

suspended permit

ingen orsak, föralldel

You're welcome

inhemsk, inlands-, hushålls-

domestic

inkassera, insamla, hämta

collect

inkassering, inkasso

Collecting

inkassoavdelning, inkassosektion

Collections Department

inköpa, köpa in, inhandla, köpa

purchase

inköpsavdelning

purchasing department

inlösen, inlösning av lån för förfallodatum, pant

redemption

innehåll

contents

innehålla, innesluta

contain

insamla, inkassera, samla, samla på, samla in

collect

inse, förstå

realize

International Labour Union

ILO

intyg, betyg

certificate

intäkt, inkomst

revenue, money received

irriterad

annoyed

jord, jordning, jordanslutning (el/elektrisk)

ground, earth (Br)

juice, cereals (flingor), eggs, meat, pastries (bröd/bakverk) with preserves (konserverad sylt) and hot beverage (dryck)

English breakfast

justera, jämka

adjust

jämföra olika potentiella leverantörer beträffande prissätting/prisnivå/pris

shop around, a price comparison

järnväg

railroad (US), railway (Br)

järnvägsvagn för godstransporter, godsvagn

freight car

kagge, en mindre tunna för t ex öl eller vin etc.

keg

kaj, hamnplats

quay, dock

kaj, lastkaj, en lastnings- och lossningsplats för fartyg eller lastbil

quay

kamerala avdelningen, ekonomiavd, bokföringsavd

Accounting Department

kan returneras, kan skickas tillbaka, får skickas tillbaka

returnable

kantstött, flisigt

chipped

kartong, låda

box


K - R

1067   1067

             
        
   

 
© Swengelsk, KB ®
webmaster