Business Glossary, English, A-Z                                                               AFFÄRSORDLISTA, A-Ö

51

abbreviate

förkorta, korta ned

50

abbreviation

förkortning

52

ability

förmåga

41

above-mentioned

ovannämnda

161

accelerate

accelerera

746

accept a bill, to sign a bill of exchange

signera en växel, acceptera en växel, lova att betala

909

acceptance (against 3 mo's acceptance)

växel (per 3 månaders växel)

39

accessories

tillbehör

4

accomplish

åstadkomma

6

according to

enligt

54

account

konto (används även om "större" kund)

1063

account

konto, räkenskaper, redovisning

1064

accountancy

bokföring, redovisning

55

accounting

bokföring

688

Accounting Department

kamerala avdelningen, ekonomiavd, bokföringsavd

494

accounts receivable

kundreskontra

5

achieve

uppnå

56

acknowledgement

erkännande, mottagningserkännande

428

acre= 4840 square yards

0,405 hektar ("ett knappt tunnland")

71

ad, advertisement, advert

annons

116

add

lägga ihop, addera, tillägga

58

adding machine, calculator

räkemaskin, kalkylator

57

adjust

justera, jämka

439

advance, in advance

förhand, på förhand, förskott (förskottsbetalning= advance payment)

117

advantage

fördel

72

advertise

annonsera (put an ad in the paper)

59

advice

råd (flera) samt att ge/lämna råd (a piece of adv.= ett råd)

358

Advice of Dispatch, Advice of Shipment

leveransavi

452

advise

råda, ge råd

969

agenda

dagordning

76

agree

samtycka, vara överens, hålla med om

77

agreement

överenskommelse, avtal

944

ahead, up ahead

före, framför

1037

aim to

syfta till att

866

air waybill

flygfraktsedel

911

air waybill, AWB, A.W.B

flygfraktsedel

970

aisle

en gång mellan bord eller stolar som i en biograf eller flygplan etc och uttalas som 'isle' (OBS! 'isle' = ö)

66

allow

tillåta, medge

67

allow a discount, grant a discount

lämna rabatt (bevilja rabatt, kredit etc.)

63

allowance

gottgörelse, bidrag

75

amount

summa, en summa pengar

74

amount to

uppgå till

844

anchor

ankare, ankra, förankra, sätta fast, fastsätta, fästa

843

anchoring point

fästpunkt, fastsättningspunkt (pollare, fästring, surrögla e.d.)

70

announce

tillkännage, meddela, anmäla

254

annoyed

irriterad

242

anxious

angelägen

967

AP, American Plan

hotellogi inkl tre mål mat, både rumsavgift och de tre måltiderna ingår i hotellpriset

546

apologize

be om ursäkt

409

appear

framstå, dyka upp

42

application

ansökan

43

apply

ansöka

491

appoint

utse, tillsätta

435

appointment (make an appointment)

avtalad tid, möte, träff (avtala tid, bestämma tid för att träffas)

53

appreciate

uppskatta, sätta värde på, värdesätta

356

approach

närma sig

613

approval

godkännande, gillande

694

approve of

godkänna

627

approximately, approx.

ungefär, cirka

36

area

område

8

arrival

ankomst

10

arrive

ankomma, anlända

29

ASAP, as soon as possible

så snart som möjligt, med vändande post

105

assemble

sammansätta, foga samman, sätta ihop, montera ihop

1041

assembly

hopsättning, sammansättning, samling

1042

assertive

självsäker, tvärsäker

1040

asset

tillgång

349

asset, -s

tillgång, -ar

504

assets

realtillgångar

498

assign

ge någon ett uppdrag

497

assignment

uppdrag

449

at a certain level

på en särskild/specifik nivå

450

at any location

på vilken plats som helst

448

at these prices

till dessa priser

451

at your discretion

när det passar dig/er/Er

30

attach

vidhäfta, bifoga, fästa vid

31

attached

vidhäftad, fäst vid

34

attachment

bilaga, något vidhäftat

432

attend

närvara, bevista

968

attendee

one who attends, en som är närvarande (men dock icke deltagande) OBS! Deltagande = participant

617

attractive

förmånlig

971

audience

åhörare, publik

62

auditor

revisor

35

available

tillgänglig

442

await

motse

984

B & B, Bed and breakfast

övernattning med frukost inkluderad i priset

353

B/L, Bill of Lading

konossement, kontrakt säljare/avsändare & rederi/fartygsägare, sjöfraktsedel (US även landfraktdokument)

768

bag

påse, säck (mindre)

536

bags

säckar

586

balance

saldo

1013

balance sheet

balansräkning

765

bale, bale of cotton

bal, bomullsbal

460

Baltic herring

strömming

716

bankroll

finansiera, betala för

1015

bar chart

stapeldiagram

21

bargain

fynd

758

barrel

tunna, eldrör, gevärspipa, men också verbet att fylla en större tunna

631

bartering

gods mot gods, byteshandel varor mot varor

60

basic

fundamental, grundläggande

632

batch

bunt, sats, parti, produktserie

377

bc, B.C., Blind Copy

hemlig kopia, övr mottagare av brevet vet ej om denna mottagare

943

be ahead of

ligga före

1016

be committed to

förbinda sig, åta sig

1066

be due to

bero på

165

be in charge of

ansvara, svara för, ha hand om, ha befälet, föra befäl

115

bean

böna, knäppskalle, klantskalle

372

bend

böja

355

benefit

gagna, gynna, fördel, nytta, vinst

357

beyond

bortom

635

bill

nota, räkning, faktura, men även ett lagförslag

135

bill (US), note, bank note (Br)

sedel

352

Bill of Exchange, demand bill

växel, siktväxel

745

Bill of Lading, B/L

konossement, kontrakt säljare/avsändare & rederi/fartygsägare, sjöfraktsedel (US även landfraktdokument)

636

bill of sale

köpebrev

634

billing (US), writing of invoices or bills

fakturering

637

bills payable

växelskulder

495

bills receivable

växelfordringar

354

binder

pärm, lösbladspärm

175

binding

bindande, förpliktande (avtal & kontrakt o.d.)

178

blade

blad (ej om papper)

975

blow-up, an enlargement

en förstoring

109

board

bräda, skiva, styrelse

110

board-meeting

styrelsemöte

129

book, reserve

reservera, boka

1065

book-keeping

bokföring

61

booklet

broschyr

100

booth

bås, monter (på utställning), telefonhytt, kiosk, stånd

973

booth

monter, bås (telephone booth = telefonhytt)

395

borrow

låna (låna in)

101

both

båda, båda två

190

bother, don't bother

bry sig, lägga sig i, låta bli att bry sig om

121

box

kartong, låda

972

box lunch

light lunch in a box, en lätt lunch ofta i kartong e.d.

823

boxcar

godsfinka, järnvägsvagn för paketgods, styckegods etc. (helt täckt)

559

brackets

parentestecken

47

branch

filial, gren, avdelningskontor

27

brand

märke, fabrikat, varumärke, varusort

1018

brand

märke, fabrikat

1017

brand name

varunamn

185

break

brista, gå sönder

976

break

paus, uppehåll (OBS! brake = broms, bromsa; med samma uttal!)

13

brief

kortfattad

441

brisk

livlig, uppfriskande

412

brochure, leaflet

broschyr ('leaflet' exempelvis ett vikt ark/papper)

912

broker's return

lastningsrapport (till skeppsmäklare)

188

bronze-colored

bronsfärgad

777

bucket out (bucket up)

ösa med hink, "hinka ut", bära i hink (bucket up även spänna fast sig)

114

built by Mr. Bean

byggt av någon

800

bulwark

reling, skyddsräcke, skyddsvall, skyddsvärn

801

bump

gupp, ojämnhet i t ex en vägbana e.d.

802

bumpy roads

guppiga vägar, dåliga vägar, "skakig färd"

772

bundle

knippe, knippa, bunt

186

burst

brista, spricka (om bubbla o.d.)

1

business

affärer

1012

business concept

affärsidé

16

buy

köpa, handla

15

buyer

köpare

347

by air, by ship, by truck

med flyg/flygfrakt, med båt/sjöfrakt, med lastbil

348

by return (of post/mail)

omgående, med vändande post

246

C.O.D., Cash on Delivery

kontant vid leverans, efterkrav

14

cable, telegram

telegram

904

CAD; cash against documents

kontant mot dokument

549

cancel

annullera, återkalla

534

canned food

konserverad mat på burk, burkmat

128

canteen

matsal, personalmatsal

364

capital

stor bokstav, kapital, huvudstad

365

capitol

regeringsbyggnad i huvudstad (även delst), kupolformat tak

468

car dealer

bilhandlare (used car dealer= begagnatbilhandlare)

173

car phone, cell phone, cellular

biltelefon

748

cardboard

kartongpapp, wellpapp

119

cardboard box

papplåda, kartong

189

care about

bry sig om, bry sig

249

careful

noggrann

548

cargo

fartygslast

876

cargo boat, cargo ship, freighter

lastfartyg

917

cargo handling

lasthantering

924

cargo has shifted/moved

last/-en har förskjutits, flyttat sig

918

cargo space

lastutrymme

701

cargo, freight, load

last

540

carriage paid, carriage/freight paid to (CPT)

frakten betald, fraktfritt, fraktfritt till angiven plats

889

carriage/freight and insurance paid to (CIP)

frakt och försäkring betalda till (angiven plats)

541

carrier

transportör, speditör (även ett hangarfartyg)

475

carry, stock

ha i lager, ha på hyllan

747

carton

papp, pappkartong, men även cigarettlimpa

538

cartons of soap or cigarettes

små kartonger/mindre kartonger/limpor med tvål eller cigaretter

332

cases of doubt

tveksamma fall

245

cash

kontant, -er

244

cash discount

kassarabatt

363

cash register

kassaapparat

539

cask

fat, tunna (ett vinfat), en mindre tunna, kagge

376

cc, C.C., carbon copy

kopia

562

CEO, chief executive officer

VD i större företag eller koncern

1020

certificate

intyg, betyg

630

chain

kedja, kätting

381

chairman, chair, chairperson

ordförande

360

Chamber of Commerce

handelskammare

133

change

byta, ändra, växelpengar

130

charge

debitera (att faktureras)

740

charterer, he/she who hires a ship for a purpose

befraktare, den som hyr/"chartrar" ett helt fartyg e.d.

741

chartering

chartring, befraktning, man hyr en komplett farkost/ett komplett färdmedel

643

Charter-Party (use of entire ship)

certeparti, befraktningsbrev, som B/L men man utnyttjar hela fartyget

49

cheap

billig, OBS! även i dubbel bemärkelse (dålig, undermålig)

233

check

att kontrollera, kolla

743

check (US), cheque (Br)

check

742

checkbook (US), cheque book (Br)

checkhäfte

744

checking account (US)

checkkonto, checkräkning

622

chipped

kantstött, flisigt

459

cif, cost insurance freight

säljaren betalar/svarar för kostnader, försäkring och frakt till namngiven hamn (t ex: CIF Göteborg)

890

CIP, carriage & insurance paid to

säljaren betalar till namngiven destination (t ex CIP Bend, OR, USA) -Se vidare CIF & CPT!

1021

clarify

klargöra, förtydliga

703

clear

rensa rent, rensa bort, klar (clear the deck= rensa/töm/lämna däcksytan)

621

clear through the customs

tullbehandla

28

clearly

tydligt

238

close a deal

avslut, göra ett affärsavslut, göra färdigt en transaktion

380

close an account

avsluta ett konto

382

closing

avslutning

1022

closure

avslutning

977

CMM

certified meeting manager

978

CMP

certified meeting professional

1005

coach

buss för fler än 16 passagerare, med en bruttovikt över 7½ ton och som kan köras fortare än 100 km/h (långfärdsbuss)

906

COD; cash on delivery

efterkrav, postförskott, betalning vid leveransmottagandet

756

cogwheel

kugghjul

624

collect

inkassera, insamla, hämta

689

collect

insamla, inkassera, samla, samla på, samla in

483

collect-call

telefonsamtal som man beställer och där motagaren betalar samtalet

690

Collecting

inkassering, inkasso

623

collecting letter

kravbrev

691

Collections Department

inkassoavdelning, inkassosektion

402

commit a crime

begå ett brott

1023

commitment

åtagande, engagemang

403

committed suicide

begick självmord, tog död på sig själv

466

commodity

handelsvara

1024

commute

pendla

1025

competition

konkurrens, tävlan

1027

competitive

konkurrenskraftig

1026

competitor

konkurrent

1029

compile

sammanställa, ställa samman

545

compliments

hälsningar

237

concerned

bekymrad

544

conditions

villkor, förhållanden

88

confirm

konfirmera, bekräfta

163

connected to

ansluten till, kopplad till

164

connection

anslutning, koppling, koppling till

89

considerable

betydande

550

consign

överlämna eller leverera (formellt), överlåta till annans ansvar, sända

552

consignee

mottagare, den som får/övertar ansvaret för försändelsen

551

consigner

avsändare, leverantör

547

consignment

sändning

104

consist of

bestå av

1038

construction site

byggarbetsplats, byggplats

86

contain

innehålla, innesluta

827

container crane, straddle carrier

kran som gränslar en container och flyttar den från upplagsplats till fartyg etc

85

contents

innehåll

983

Continental breakfast

lätt frukost bestående av juice, bröd med marmelad och varm dryck

87

continue, carry on

fortsätta

436

convenient

passande, smidigt

818

conveyance

överlåtelsehandling, för överföring av egendom från säljare till köpare

102

convince

övertyga

417

cooperate

samarbeta

26

copy

kopia, kopiera, exemplar

243

costly

dyrbar

1006

couch

soffa, TV-soffa e.d.

625

counter offer

motbud, motanbud

955

CPT, carriage paid to (…named place of destination)

frakt betald till (namngiven destinationsort) -Se vidare CIF & CIP!

187

crack, split, burst

brista= spricka, spricka/spräcka om material e.d.

1039

craft

hantverk

531

crate

spjällåda, häck, packlår (emballage för maskin, motor, motorcykel, möbel e.d.)

1067

crew

besättning, personal

1069

crust

skorpa, skal

326

currency

valuta ($, £, DM, Dkr, Nkr, SEK)

367

current

ström (både el- och vatten), gängse, gällande

568

curriculum vitae

meritförteckning, resumé

815

curtail

minskning, avkortning, sammandragning, kapning av

585

custom, customs (traditions)

sed, sedvänja, sedvänjor

584

customs

tull, tullverk

288

cut

skära, hugga, klippa

1036

cutback

nedskärning

940

CV, curriculum vitae, résumé

meritförteckning, levnadsbeskrivning

949

CWO, cash with order

likvid/betalning med beställning/-en

908

D/A; documents against acceptance

dokument mot accept, dok överlämnas till köparen när han accepterat säljartratta

952

D/O, delivery order

leveransinstruktion, leveransanvisningar

905

D/P; documents against payment

dokument mot betalning

390

damage

skada, åsamka skada

891

DDP; delivered duty paid

fritt förtullat

232

deal, make a deal

göra (en) affär, träffa en överenskommelse

467

dealer

handlare

106

debt

skuld

69

decrease

minska, minskning (minska även 'lower')

330

deduct

dra av, dra ifrån, sänka pris e.d.

514

deductible

avdragsgill

331

deduction

avdrag, skatteavdrag e.d.

90

delay

dröjsmål, försening

91

delete

stryka, ta bort

124

deliver

leverera

125

delivery

leverans

127

delivery truck

godsbil, paketbil

928

delivery/shipping cost

leveranskostnad

103

demand, demand for

efterfrågan, kräva, fordra

769

demijohn, carboy

damejeanne av glas (av slag som ibland används vid hemtillverkning av vin)

1030

denote

beteckna, ange

1031

density

täthet

11

depart

avgå, åka iväg

9

departure

avgång

92

depend on

bero på, lita på

893

DEQ; delivered ex quay

fritt från hamn

892

DES; delivered ex ship

fritt från fartyg (fartygets namn angivet)

93

desire

önska, önskan

169

desk

skrivbord

170

desktop

skrivbordsskiva, även skrivbordsmodell av PC

542

deteriorate

försämra(s)

543

deterioration

försämring

83

difficulty

svårighet

118

disadvantage

nackdel

82

discharge

lossa gods, avlossa, tömma, lossning

611

disposal

förfogande

612

dispose of

göra sig av med, avyttra

1033

dividend

utdelning (på aktier e.d.)

874

dividend warrant

utdelningskupong, en check för utbetalning av avkastning

620

dock

hamnplats, hamnbassäng, docka

887

dock

hamnbassäng, docka (dry-dock= torrdocka)

814

dockage

kostnad eller pris för utnyttjande av hamnplats, bassäng (docka) e.d.

619

domestic

inhemsk, inlands-, hushålls-

778

down payment, dp

handpenning

1032

downtime

driftsstopp

469

dp, down payment, deposit, earnest

handpenning

447

draft

utkast

256

draw

dra, trassera, utställa

257

drawee

växelbetalare, trassat

258

drawer

trassent, utställare

446

drawing

ritning

736

drop

släppa, tappa

738

drop by parachute

släppa med fallskärm, leverans med hjälp av flyg & fallskärm

737

drop off

släppa av, mindre avlastning

676

drop shipment

en stor direktleverans från tillverkare direkt till kund utan mellanhand (ombud)

759

drum

fat (oljefat, bensinfat e.d.), tunna

537

drums

oljefat

994

dry snack/-s, snacks

potatischips, majschips, pretzels, ostbågar, jordnötter e.d. ibland åtföljda av dip (dip= dip sauce)

345

due on the 31st of January

förfaller den 31 januari

346

due to weather conditions

på grund av väderleksförhållanden

122

e.g., for example

t.ex., till exempel

315

each, ea.

varje, vardera, per styck

144

early

tidig, -t (med hänvisning till tid e.d.)

217

ease

underlätta, lättnad

196

efficient

effektiv

930

employ

anställa

44

employ, employed

anställa, anställd

46

employee

anställd, den anställde (oftast löneanställd)

45

employer

arbetsgivare

979

EMU, European Monetary Union

det förenade Europa med gemensam valuta (EURO)

443

enable

möjliggöra

32

enclose

bifoga, skicka med (tillsammans med)

33

enclosure

bilaga (Encl., Encls.)

226

engineer

tekniker, ingenjör, skötare (OBS! sällan ingenjör)

982

English breakfast

juice, cereals (flingor), eggs, meat, pastries (bröd/bakverk) with preserves (konserverad sylt) and hot beverage (dryck)

94

entire

hel, hela, alltihopa

1034

entree, main course

huvudrätt OBS! men även förrätten i samband med dinner

303

envelope

kuvert

573

errand, errand boy

ärende, errand boy= springpojke

112

establish

etablera

457

estimate

uppskatta, kalkylera, en kalkyl, ett kostnadsförslag

250

ETA, estimated time of arrival

beräknad ankomsttid

980

EURO, a European currency

ett europeiskt myntslag, europeisk gemensam valuta

219

even

till och med

896

ex warehouse

fritt (vårt) lager

895

ex works (EXW)

fritt (vår) fabrik

846

exceed

överskrida, passera

848

excess

överflöd, det som är över, för mycket av något

134

exchange

utbyta, växla

849

exhaust

avgaser (exhaust fumes)

850

exhaust system

avgassystem

251

exhausted

uttömd, utmattad

98

exhibit

ställa ut, utställa (på en utställning)

99

exhibition

utställning

981

exhibition area

utställningsområde (t ex en monter = e g a booth)

785

expense

utgift

1068

expense

bekostnad, kostnad

894

EXS; ex ship

fritt från fartyg (fartygets namn angivet)

786

extract

utdrag, t ex en delkopia av ett dokument etc.

1072

extract

utdrag

990

F&B, food and beverages

mat & dryck/-er

351

fabric

tyg, textil

220

fail to notice

undgå att lägga märke till, missa, förbise

302

Faithfully yours, Yours faithfully

Högaktningsfullt

986

Family name, family name, last name

efternamn

985

Family plan, family plan

en prisnedsättning som tillämpas för en resenärs medföljande familj etc

639

fare

biljettpris

897

FAS; free alongside ship

fritt fartygets sida, gods lev fritt långsides fartyget i inlastningshamnen

204

fasten

fastsätta, sätta fast, spänna fast

111

favor

gynna, göra en tjänst

642

fee

arvode, avgift

640

ferry

färja

123

file

arkivera, arkiv

108

final

slutgiltig

988

final report

slutgiltig sammanfattning

398

fine, pay a fine

böter, betala böter (ett bötesföreläggande)

608

fir, fir-tree

fura, tallträ, barrträ, -d (tall även pine)

181

fire hazard

brandfara

445

firm, a firm decision

bestämd, fastlagd (ett bestämt,orubbligt, beslut)

253

fit

passa, inpassning, passa in (hand i handske, gängor etc.)

987

fixed costs

fasta kostnader

825

flatcar, platform car

öppen, plan, godsvagn på järnväg (planflaksvagn), utan sidor och tak

989

flipchart

blädderblock, en bunt stora lösblad på en ställning, att skriva på med tuschpenna istället för en tavla, OH e.d.

207

float

flyta, om saker & ting

206

flow

flyta, flöde, om vätska & vattendrag

208

fluid (flow= flöde)

flytande vätska

991

flyer

flygblad, enklare typ av trycksak att delas ut på mässa e.d.

899

FOB; free on board

fritt ombord (fartyget i inlastningshamnen)

373

fold

vika (men även att ge sig, ge upp, "kasta in handduken" etc.)

901

FOM; free on motor

fritt lastbil

429

foot= 12 inches

0,3048 m [inch= 2,54 cm (25,4 mm), 3 feet= 1 yard]

399

for three years

i tre år

900

FOR; free on rail

fritt banvagn/järnvägsvagn

488

forecast, projection

prognos, prognosticera

405

forge

förfalska

404

forgery

förfalskning (bedrägeri= fraud, deceit)

816

fork-lift truck, fork-lift

gaffeltruck, truck för att lyfta pallar och gods etc. med

371

forward, to be forwarded

eftersända, eftersänds

113

founded

grundad/-t

462

fraud, deceit

bedrägeri (forgery= förfalskning)

898

free domicile

fritt köparens hemvist/lager

578

freight

frakt (frakta= ship)

824

freight car

järnvägsvagn för godstransporter, godsvagn

579

freight forwarder, forwarder

speditör

813

freightage

godstransport, priset/avgiften för denna transport, även frakt, last, lastning

877

freighter, cargo boat, cargo ship

lastfartyg

809

fulcrum

ett stöd, anhåll, för hävstång, brytjärn, lyftdon e.d.

418

gallon=4 quarts= 8 pints

4,55 L (Br), 3,79 L (US)

812

gear lever (Br), gear shift (US)

växelspak

878

general cargo ship

lastfartyg av traditionell typ, "blandlastfartyg", icke specialiserat lastfartyg

437

get hold of

få tag på/i, skaffa fram

992

GMT, Greenwich mean time, Zulu time

tidszon, longitud som skär genom Greenwich, England, och som man utgår från vid tidsangivelser runtom i världen

601

go public

offentliggöra

334

goods

varor, gods, artiklar

858

gradual, gradually

gradvis, -t

951

GRN, goods received note

godsmottagningsbekräftelse

333

gross weight

bruttovikt

368

ground, earth (Br)

jord, jordning, jordanslutning (el/elektrisk)

921

guide, lead

vägleda, leda vägen

641

half fare, half price ticket

halvprisbiljett (t ex barnbiljett eller kampanjpris)

80

hand something over

överräcka, räcka över, räcka fram, överlämna

321

handle

hantera, sköta om, omhänderta, handtag

474

handy, convenient, useful

praktisk, behändig (smidig, lämplig, användbar)

473

hang in there

ge inte upp, tappa inte modet, kämpa på

472

hang on

dröja kvar, vänta

886

harbor

hamnanläggning, hamn (a port may have more than one harbor)

581

haul (pull, move or transport)

transportera, flytta, förflytta, forsla (road haulier= åkeri)

860

haulage costs

kostnader för vägtransport av godset

861

haulier (trucker)

åkeri, åkare (trucker also= chaufför) -Se Bilordlistan! ../Bil/Bilordlistan.htm

945

have (I have) money owing to (me)

(jag) ligger ute med pengar

950

have money owing to

ligger ute med pengar

856

hazard

fara, riskmoment (t ex fire hazard)

854

head for

ge sig iväg mot, vara på väg mot

993

head table

ett särskilt bord för prominenta gäster

853

heading

överskrift, rubrik

406

hearing

utfrågning, förhör, hörsel

855

hearing aid

hörselapparat, hörselhjälp, hjälp för hörseln

408

hearing protection

hörselskydd

1009

heavy oil (Br/UK)

diesel, diesel oil (light oil = paraffin, etc.)

283

height, ht.

höjd

228

heir

arvinge

1008

high bay, high bay warehouse

lokal/magasin för pallgods förvarat med stapelhöjd upp till 30 m

236

hint

antyda, -n

1043

hire, employ

anställa

929

hire, take on

leja (korttidsanställa), anställa

838

hoist

hissa (to hoist sail= att hissa segel), även en lyftanordning eller hiss

919

hold, cargo compartment

lastrum (lastrum i fartyg= hold)

335

hold, please hold, hold the line

var god dröj, vänta i telefonen

96

hole

hål

780

holiday

helg, högtid (OBS! vacation= semester i U.S.), U.K. & GB= semester

998

host

värd

999

hostess

värdinna

1010

hovercraft

svävare, svävarfarkost (luftkuddefarkost)

336

however

emellertid

995

HR, human resources

personal, personalvård

1011

HST (Br/UK), high-speed train

expresståg med hastigheter kring 125 mph (200 km/h) eller mer

1044

human resources

personal

337

hurry (speed up)

skynda, påskynda

407

hörselapparat

hearing aid

910

ICC; Incoterms (1990)

villkor enligt Internationella Handelskammaren

857

ILO

International Labour Union

322

immediate

omedelbar

323

immediately

omdelbart

505

implement

implementera, förverkliga, realisera, sätta i verket

211

improve

förbättra, bli bättre

7

in accordance with

enligt, i överensstämmelse med

574

in two weeks, in the morning

om två veckor, på morgonen

478

in writing, put it in writing

skriftligt (på papper)

310

in your favor

er/Er/dig tillgodo

996

incentive

belöning, uppmuntran för tidigare insatser

430

inch

tum= 2,54 cm (25,4 mm), 12 inches= 1 foot, 3 feet= 1 yard

68

increase

öka, ökning

444

independent

självständig

48

inexpensive

billig

732

information

upplysningar

229

inherit

ärva

231

inheritance

arv

278

innumerable

oräknelig

3

inquire

förfråga, efterfråga

2

inquiry, enquiry

förfrågan, förfrågning

262

installment

avbetalning enligt plan

261

installment plan

avbetalningsplan

277

insurance

försäkring

276

insure

försäkra, ta en försäkring

733

intelligence

underrättelser, upplysningar, information

734

intent

avsikt (letter of intent= viljeförklaringsbrev)

320

intentional

avsiktlig, -t

264

interest

ränta

903

interest on arrears, overdue payment

dröjsmålsränta

218

inventive

uppfinningsrik

176

invite

bjuda in, inbjuda

131

invoice

faktura

388

involved

inblandad, inbegripen

311

irrevocable letter of credit

oåterkallelig remburs

359

issue

utfärda, ge ut, fråga (hot issue), utgåva (the July issue of this magazine)

84

item

artikel, post, punkt i ett protokoll etc.

997

itinerary

resplan, färdplan, med restider (ankomst & avresa) angivna

415

jail

mindre fängelse, häkte, arrest

847

jammed

fastnat, snott sig, sitta fast (paper jam in a PC printer, traffic jam= trafikstockning etc)

174

join, fuse

binda samman, förena

209

join, put together

foga samman, foga ihop, foga

307

judging by

att döma av

308

justified

berättigad

309

justify

motivera, berättiga

171

keep

bevara, behålla, hålla, hålla på

392

keep an insurance in force

ha en gällande/giltig försäkring igång/aktiv (betald och bekräftad)

757

keg

kagge, en mindre tunna för t ex öl eller vin etc.

907

L/C; letter of credit, documentary credit

remburs, betalningsåtagande från köparbank att bet säljarbank på vissa villkor

791

labor union (trades union, Br)

fackförening

223

lack

sakna, brist

775

lade

ösa på, lasta på, lasta in

774

lading

lastning

865

landing charges

lossningsavgifter, avgifter för att ta iland godset/varorna inkl tullavg

864

landing order

tillstånd att föra gods från t ex fartyg in till ett tullnederlag (utan tull)

235

late

sent, -t, framliden= avliden/död

693

late

sen, -t, -a (förra)

939

late delivery

försenad leverans, försenad födsel (även 'delivery'= födsel)

692

late fee

förseningsavgift

963

launch

sjösätta (i flera bemärkelser)

922

lead, guide

vägleda, leda vägen

12

leave

ge sig av, åka iväg, lämna

274

legal

rättslig, laglig, -t, legal

396

lend

låna ut, utlåna (ibland mot ränta)

313

less

mindre

312

Letter of Credit, L/C

remburs

735

letter of intent

viljeförklaringsbrev

811

lever

hävstång, spak

1007

lever

en spak (t ex gear lever/shift = växelspak)

362

liability

ansvarighet

610

limit

gräns (geogr= border)

316

line of business

bransch

760

line of goods

varuslag, typ av artikel

946

liquidation value

likvidationsvärde, värde vid exekutiv försäljning

914

loading bay, ramp, platform

lastramp

705

loading capacity

lastförmåga, lastutrymme

916

loading charges

lastningskostnader

704

loading dock

lastkaj, lastbrygga

913

loading time

lastningstid (även 'lay days' om fartyg)

665

logistics, organization of supplies & services

beräkning & planering av kostnad & åtgärd för transport av gods och/eller trupp

666

logistics, the mathematics of transportation and supply

…and the movement of bodies of troops

153

look after

se efter, sköta om, passa, vårda

576

look for, search for

leta efter, söka efter

842

loose

lös, loss

845

loosen

lossa, lossna

841

lose

förlora, tappa bort, komma vilse

1000

low season

lågsäsong Se även 'off-season'

1035

main course

huvudrätt

282

main office, HQ (headquarters)

huvudkontor, -et

366

mainframe

stordator, dator med mycket stor kapacitet för storföretag, myndigheter o.d.

234

mainly

huvudsakligen

281

maintenance

underhåll

192

manager, boss

chef

915

manifest, ship's manifest, freight list

lastspecifikation, lastförteckning

155

manufacture

tillverka

962

maritime law

sjörätt

667

maritime law, -s

sjörätt, lagar och regler som hänför sig till fartyg, hamnar och sjötrafik etc.

668

mark

märke, märka, stämpel

484

mark-down, reduction

prisnedsättning, prisjustering (nedåt)

670

marker pen

tuschpenna, märkpenna med filtspets för märkning (för vattensäker märkning)

73

market

marknadsföra

338

marking

märkning

880

marshalling area

uppställningsområde för containrar, staplingsplats container

763

match

passa, passa ihop med

561

MD, managing director, president (US)

VD, verkställande direktör (Se även CEO)

529

measure

mäta, åtgärd, steg (mått & steg)

530

measurement

mått

528

measurement ton, 40 cubic feet

1,1323 kubikm (1.1323 cubic meter)

463

meet

bemöta, möta, träffa

570

memo pad

anteckningsblock (litet)

569

merchandise

handelsvaror, varor

567

merchant

köpman, handelsman

566

merchant marine

handelsflotta

571

message

meddelande

572

messenger

bud, budbärare, kontorsbud (springpojke)

1053

messenger

budbärare

198

mile (land mile, English)

1.6 kilometer (Sw. 1,609 km = Engl 1.609 km), 1760 yards, 1609 meters/metres

958

mile (nautical mile)

1,852 km (= Engl 1.852 km)

959

mile, international nautical mile

sjömil, distansminut (knop) for sea and air navigation [1,852 km (= Engl 1.852 km)]

205

missing

fattas

179

mix

blanda

761

mode

sätt

762

mode of delivery, M.O.D.

leveranssätt

263

mortgage

amortering

203

mounted, secured

fastsatt

329

mutual

ömsesidig

1052

negotiate

förhandla

378

negotiate, negotiation

förhandla, förhandling

265

neither ...nor

varken…eller

266

net

netto

902

net cash

netto kontant (utan kassarabatt)

136

note

anteckning, att anteckna, lägga märke till

137

notebook

anteckningsblock, bärbar dator

215

number

tal, siffra (siffra oftast= figure)

1045

obstacle

hinder

389

obtain

skaffa, anskaffa, ordna

782

occasional

tillfällig, tillfälligt

200

offer

erbjuda, offerera, erbjudande, offert

1051

offer, quotation

offert, prisuppgift, offer= erbjudande

1001

off-season

lågsäsong Se även 'low season'

671

off-shore

utanför fastlandskusten, utanför landremsan, även på en ö

343

omit

utelämna

575

on July 5, on the morning of December 9, on purpose

den 5 juli, på morgonen den 9 december, med avsikt

342

on schedule

enligt tidtabell, i tid

604

origin

ursprung

1056

originate

ha sitt ursprung, komma från

426

ounce (oz.), 16 ounces= 1 pound

28,35 gram och 16 ounces= 1 pound (453,6 gram)

225

out of money

slut på pengar, utan pengar

696

Out Tray, Out Basket

utkorg, fack eller korg för utgående post (färdigbehandlat ärende, post e.d.)

697

outwork

utlagt arbete som utförs utanför företagets lokaler eller verksamhetsområde

107

owe

vara skyldig (pengar)

698

overdraw

övertrassera ett konto, ta ut mer pengar än vad som finns tillgängligt

699

overdrawn account

övertrasserat konto

344

overdue

förfallen till betalning, betalningsdatum har passerats

852

overhaul

översyn, noggrann genomgång, besiktning och ev reparation

700

overhead

omkostnader, löpande allmänna kostnader Business Glossary, English, P-Z                                                          AFFÄRSORDLISTA, P-Ö


1067   -   1067

The longer the password the better!
använd minst 12 tecken och mixA stoRleken med ETT PAR  "symboltecken" typ * ^ # £ $.

             
        
   

 
© Swengelsk, KB ®
webmaster