DownTown.jpg (151400 byte)

 

Questions..?

Yes, there really are lots of things to see and do out there, things to be done, and your best tool will always be your language.
Make English your number one tool and you've made a major portion of the world actually into your own back yard in more than one way.

 


 -This one's for you my friend.
 And this one means this whole page!
Innehållsförteckning

  1. Hur gör jag för att bli bättre på engelska?

  2. Var hittar jag ... ?

  3. Varför går det inte att ... ?

  4. Vem är ... ?

  5. Vad är 'grocery'?

  6. När är ... ?


Hur gör jag för att lära mig bättre engelska ?

[Lär dig hantera de vanliga verben]

 

Verb - Verbs


Oregelbundna verb - Irregular Verbs


Verbets temaformer - The principal parts of a verb

infinitiv - imperfekt - perfekt
(ibland kallas den sistnämnda för supinum)


 

Grundform: denna kallas också infinitivform, och man kan sätta "att" före ordet som exempelvis 'att tala' & 'att äta' etc.

Grundformen av ett ord är också den variant du hittar i en ordbok eller gloslista som regel.

Grundformen är heller inte påverkad eller präglad av tidens tand och saknar därför som regel en vettig tidsaspekt.

 

De ordformer som du oftast använder är alla präglade och påverkade av tidens tand. Vi säger och skriver saker som "Jag skriver på min hemsida." eller "Ikväll skall jag spela minigolf." eller "Jag var på bio igår." eller "Förra veckan var jag med mina föräldrar på ett diskotek i Dublin."

De tidsformer som du aldrig kan klara dig utan är tidsformerna (tempusformerna) presens, imperfekt & futurum.

Presens (Present Tense) är vad vi i dagligt tal brukar kalla "nutid" och kan användas om det som händer och sker, görs eller utförs, nu eller idag eller denna vecka.

Jag sjunger (nu). Den här veckan åker vi till Spanien.

Vad gör du? Åker du buss idag?

 

I svenskan så använder vi oftast -r i slutet av verbet just i nutid (presens). Presens har -R! 

I engelskan använder vi ofta presensvarianterna am, are & is som alla har som grundform infinitivformen 'be'. Engelskan har ju den egenheten att grundformen av ett ord (infinitivformen) oftast är samma som presensformen vilket inte alls är fallet i svenskan där ju presensformer oftast slutar på -r och infinitivformen på -a
(Se bl a älska, fiska, skjuta, brumma, äta, dricka och så var det ju slåss, så och...!)

 

Det oregelbundna verbet 'be' utgör härvidlag ett undantag eftersom presens av 'be' är antingen 'am', 'are' eller 'is'! Tursamt nog så lär vi oss detta med viss automatik eftersom vi så ofta hör, ser och använder varianter av 'be' vilket inte är så konstigt då det är engelskans mest använda ord!


Imperfekt är en form av förfluten tid, ofta kallad 'dåtid'. Detta innebär att det hände tidigare, som igår eller förrgår eller för flera år sedan, eller för etthundra år sedan.

Vad gjorde du igår? Jag åkte till en kompis sent igår kväll.

Min syster drack två stora flaskor med läsk och sedan åt hon tre grillkorvar med pommes frites. Hon betalade själv.

Talade du om för henne att det var dumt? Hon sade (=sa') själv att hon "mådde pyton" när vi kom hem.


Futurum är en framtidsform vilket helt enkelt innebär att verbet speglar något som skall eller kommer att hända så småningom eller i morgon eller nästa vecka eller nästa år.

Nästa vecka skall jag och min bror åka till Örebro.

På fredag kommer min mamma hem. Skall vi åka skidor på söndag?

Det som ligger framför nuet (alltså efter nu) är framtid.


Det finns flera tempus (tidsformer), bl a perfekt & pluskvamperfekt som båda kännetecknas av att de är s.k. sammansatta tidsformer. De använder hjälpverbet 'ha' plus  ett verb som är böjt enligt den tredje (den sista) temaformen.

Perfekt: har cyklat, har sjungit, har halkat, har ätit, har programmerat, har laddat hem, har infogat bilden, har fått fnatt...

 

Pluskvamperfekt använder en kombination av hade + ett verb i tredje temaformen: De hade väl gått en timma eller två då plötsligt en bil kom...

Hur långt hade du simmat tror du då du kom fram?

Han hade trott att alla hade gått hem...


Det är ingen större skillnad mellan svenskan och engelskan när det gäller verbformer. I båda språken använder vi grundform & perfekt, och i båda språken använder vi tempus, såsom tidsformerna presens, imperfekt & futurum.

Tempusformer speglar människan i livet: historia, nuet och den eventuella framtiden (Present, Past & Future).

 

 

 

Tillbaka till början


Var hittar jag hjälp & förklarande text om 'pågåendeform' och olika 'ingformer'?

[Börja med att slå upp (Klicka fram) avsnittet "Grammar"!]

Tillbaka till början


Varför går det inte att säga "Wait on me"?

[Det här är svaret på frågan.]

Tillbaka till början


Vem är St. Patrick... ?

[Det här är svaret på frågan.]

Tillbaka till början


Vad är 'grocery'... ?

[Det här är svaret på frågan.]

Tillbaka till början


När är det rätt och riktigt att använda den s.k. 'do-omskrivningen?... ?

[Det här är svaret på frågan.]

Tillbaka till början


Copyright © 1999-2023  [Swengelsk, KB]. Med ensamrätt.
Granskad: 02 maj 2023 .