A Limited Section of A's
Swedish

ID

English

svenska

825

rock bottom prices

absoluta bottenpriser, bottenläge, botten är nådd

5

accelerate

accelerera

699

poster

affisch, anslag

892

shop (Br), store (AE)

affär, butik [att handla, shop, shopping]

155

business

affärer

156

business concept

affärsidé

877

share

aktie (Br), en aktie, en del, att dela, att dela med sig

937

stocks (shares)

aktier (US)

731

public

allmän, offentlig (offentliggöra= go public)

566

lot

alltihop, anhang, andel, allt, massa, mängd, tomt, del,  område, gäng, plats,   samling, sällskap, lott,
 parti, rat, sats, inspelningsområde

662

peddle

ambullerande försäljning, sälja från dörr till dörr, på gatan etc.

604

mortgage

amortering

972

tender, offer

anbud, offert

48

anxious

angelägen

44

anchor

ankare, ankra, förankra, sätta fast, fastsätta, fästa

63

arrive

ankomma, anlända

62

arrival

ankomst

761

reason

anledning, skäl

20

ad, advertisement, advert

annons

26

advertise

annonsera (put an ad in the paper)

164

cancel

annullera, återkalla

243

connected to

ansluten till, kopplad till

244

connection

anslutning, koppling, koppling till

464

hire, employ

anställa

346

employ

anställa

347

employ, employed

anställa, anställd

348

employee

anställd, den anställde (oftast löneanställd)

106

be in charge of

ansvara, svara för, ha hand om, ha befälet, föra befäl

805

responsible for having done something

ansvarig för att ha gjort något

549

liability

ansvarighet

53

apply

ansöka

52

application

ansökan

41

AM, am, ante meridiem (fr latin)

ante meridiem  vilket betyder före klockan 12:00,  -Tänk "After Midnight"! (=AM)

612

note

anteckning, att anteckna, lägga märke till

590

memo pad

anteckningsblock (litet)

613

notebook

anteckningsblock, bärbar dator

463

hint

antyda, -n

1010

use

använda, begagna, utnyttja

1013

useful

användbar

1056

work

arbeta, fungera

1058

working conditions

arbetsförhållanden

661

payroll tax

arbetsgivaravgift

349

employer

arbetsgivare

393

file

arkivera, arkiv

516

item

artikel, post, punkt i ett protokoll etc.

497

inheritance

arv

461

heir

arvinge

391

fee

arvode, avgift

657

payable to

att betalas till

522

judging by

att döma av

767

receivable

att fordra, fordran

204

check

att kontrollera, kolla

654

pawn (verb)

att pantsätta, lämna som pant, lämna säkerhet

501

installment

avbetalning enligt plan

502

installment plan

avbetalningsplan

292

deduction

avdrag, skatteavdrag e.d.

763

rebate, reduction

avdrag, återbetalning (skatteåterbäring= tax rebate)

291

deductible

avdragsgill

370

exhaust

avgaser (exhaust fumes)

371

exhaust system

avgassystem

303

depart

avgå, åka iväg

304

departure

avgång

874

severance pay

avgångsvederlag

826

ROI, return on investment

avkastning på gjord investering

506

intent

avsikt (letter of intent= viljeförklaringsbrev)

507

intentional

avsiktlig, -t

215

close a deal

avslut, göra ett affärsavslut, göra färdigt en transaktion

216

close an account

avsluta ett konto

977

terminate, quit

avsluta, sluta, säga upp, avveckla

218

closure

avslutning

217

closing, end

avslutning

813

reveal, disclose, divulge

avslöja, även en kant t ex runt en vindruta, vertikal kant vid fönster och dörr

885

shipper

avsändare, godsavsändare, säljare eller ombud för denne alt. speditör

248

consigner

avsändare, leverantör

55

appointment (make an appointment)

avtalad tid, möte, träff (avtala tid, bestämma tid för att träffas)

Swedish & English Obstacles
som svenska
e.g.  Å,  Ä  &  Ö

1067   -   1067

             
        
   

 
© Swengelsk, KB ®
webmaster