A  -  K
accelerera
  -  körkort

 

 

 

 


 

 

 
svenska English
   

accelerera

accelerate

affär, butik

shop (Br), store (AE)

akutintag, akutavdelning (på sjukhus)

emergency room, emergency ward, casualty ward

akutmottagning

emergency ward

ambulans

ambulance

ansluten till, kopplad till

connected to

anslutning, i anslutning till en viss plats

adjacent to, e.g. "truck parking adjacent to restaurant"

anslutning, koppling, koppling till

connection

ansvara, svara för, ha hand om, ha befälet, föra befäl

be in charge of, -Who is in charge/command of this outfit? -Whoever is in charge will have to take the blame.

ansvarig för att ha gjort något

responsible for having done something, -I think he's responsible for this mess. (oansvarig= irresponsible)

antenn

antenna, aerial

använda, begagna, utnyttja

use

användbar

useful

arbetsbänk

bench, work bench

armstöd

armrest

asbest

asbestos

asfalt

asphalt

asfalterad

paved, asphalted

askkopp

ashtray

avfart, avfartsväg, avfartsramp

exit ramp

avfart, utfart

exit

avgasrör

exhaust pipe, exhaust

avgasventil

exhaust valve

avgift, arvode

fee, -s

avgift, biljettavgift, biljettkostnad

fare, ride fare

avlagring

deposit

avskärmad kabel, skyddande skärm

screened cable, shielded cable, 'screen' också en skärm, både bildskärm & skärmvägg, mellanvägg e.d.

avstånd till framförvarande fordon

safe clearance

avstånd, väglängd

distance, driving distance, road distance

avtappningskran

drain cock

avtappningsplugg

drain plug

axel ( t ex bakaxel etc)

axle (rear axle, front axle etc)

axel (maskinaxel etc)

pin, bar, shaft, arbor (spindle)

axel (människa, människokroppen)

shoulder (a shoulder to lean on...)

backa, åka baklänges, åka bakåt

back up, back her up

backe, kulle

hill

backspegel

rear view mirror, rear-mirror

bakgavelhiss

rear platform lift, tailgate lift

bakljus

tail light, rear light, -s

bakre, bak-

rear, back

baksäte

rear seat, back seat

bana, tävlingsbana

track, race-track

barnstol

child seat, integrated child seat

batteri#http://www.tudor.se/sv/start/bilbat.htm#

battery

batteri, tomt batteri, urladdat

flat battery (fully discharged)

batterisyra

battery acid

begagna, bruka, nyttja, utnyttja, använda

use, make use of

begagnad#http://www.biltorget.se/#

used, second-hand

begränsning

limit, limitation

begränsningar, begränsning (om garanti)

limitations

beläggning

surface, road surface

bensin

gas, gasoline (AE), petrol (Br)#http://phillips66.com/#

bensinmängd 3.8 L/ 4.55 L  

3.8 L/ 4.55 L US gallon (AE) + Imperial gallon (Br)

bensinmätare

gas-, gasoline- (AE), petrol- (Br), -gauge

bensinstation

filling- station, gas station (AmE), petrol station (BrE)

bensintank

fuel tank, petrol tank, gasoline tank

benutrymme

leg room

bergigt, med klippor, stenigt

rocky (Rocky Mountains= Klippiga Bergen)

bestå av

consist of

besvär

trouble, if it's not too much trouble...

besvära dig inte, bry dig inte

don't bother

besvära, besvära någon

bother, I hate to bother you like this but…

bete sig, uppföra sig, agera

act

bevara, behålla, hålla, hålla på

keep (Keep smiling! - keep a secret - keeper, goalkeeper - keep for future references)

bevara, konservera

preserve

bevilja rabatt, kredit etc.

grant, allow

bifogad, vidhäftad

enclosed, attached

bil

car, automobile, auto  ('car' also a railroad car)

bila, åka bil

go by car

bilaga

enclosure (tidningsbilaga= supplement, bokbilaga, tillägg= appendix)

bilbarnstol

car safety seat

bilförsäljare, firma & ägare

car dealer

bilförsäljarföretag, bilföretag, märkesförsäljning

dealership

bilist som "ligger i ändan på" framförvarande fordon, närgången bakomvarande bilist

bumper-hugger

billots

car pilot

billykta

headlight, car headlamp

bilmekaniker, bilreparatör

auto mechanic, motor mechanic,  car repairer

bilmärke

brand, make of car

bilolycka

car accident

bilparkering

car park, parking place, parking area, parking

bilring

tire (AE), tyre (Br), innerslang= tube, spare, spare tire/tyre= reservdäck

bilsjuk, åksjuk

car sick

bilskola, körskola

driving school, school of motoring

bilstöld

car theft, auto theft

biltelefon

car phone, cell phone

biltjuv

car thief

biltull

turnpike, where you pay a cetrain fee to drive on a certain freeway (motorway), passage or bridge

biltur

drive, spin, car trip

biltvätt

car wash

biluthyrning#http://www.avis.com/#

car rental, car hire (Br)#http://www.hertz.com/#

bilverkstad

car repair shop, auto shop (AE), garage (Br)

bilvrak

car wreck, a wrecked car

bilägare

car owner

binda samman, förena

join, fuse

bindande, förpliktande (avtal & kontrakt o.d.)

binding

bjuda in, inbjuda

invite

blad (ej om papper)

blade

blad (papper), pappersark

sheet (piece of paper)

bladfjädrar

leaf springs, leaf type springs

bladmått

feeler gauge

blanda

mix

blandning

mixture, mix

blandning= lösningsmedel

solution, solution mix,  solvent

blinkers

turn signal (AE), direction indicator (Br), blinkers

block, ~ & talja (hiss-/lyftanordning, spel)

pulley

blåsa

blow

blåsa upp, blåsa in luft, pumpa

inflate, fill with air

blända av, blända ned

dim, dip the lights, dim (head)lights, depress headlights

blötlägga, lägga i blöt

soak (-It's soaking wet= dyblöt, -t)

bogsera

tow  (pull= dra, draga)

bogseringskapacitet, dragförmåga

towing capacity

bogseringsstång

tow bar

bogseringsögla

towing eye

borr, borra

drill

bostadsområde

residential district, residential area

brand

fire

brandbil

fire engine

brandbil, stegvagn

fire truck (fire engine), turntable ladder truck

branddörr

fireproof door

brandfara

fire hazard

brandgata, en röjd gata eller öppning i skogen eller på en grässtäpp e.d. som skall förhindra att branden sprider sig

fire break

brandkår

fire department, fire brigade (Br)

brandsoldat

fireman (men i flottan, U.S. Navy, är detta en flottist/soldat/matros vars uppgift det är att vara maskinist/maskinskötare)

brandstation

fire house, fire station, fire department

brandtrappa, utrymningsväg

fire escape

brandövning

fire drill

bred

wide

breda, breda på, breda ut (om smör, smörgås etc)

spread  (sängöverkast= bedspread)

bredd

width

bricka

washer (serveringsbricka= tray)

brista, gå sönder

break

brista, spricka (om bubbla o.d.)

burst

brista= spricka

crack, split, burst

bristningsgräns

breaking-point

bro (över väg, överfart)

overpass

bro, allmänt

bridge

broms

brake

bromsback

brake shoe #http://www.bilweb.se/tillb/bytebrok.htm#

bromsband

brake lining

bromsbelägg

brake linings (trumbroms)

bromsbelägg

brake pads (skivbroms) #http://www.kvickmc.se/innehall.htm#

bromsbelägg

brake pad-s, brake lining-s

bromskloss

brake block

bromsljus

brake light, stop light

bromsok

brake shoes, brake caliper

bromssträcka

braking distance (eg. = 60 - 0 mph: 140 ft.)

bromstrumma

brake drum, cast iron drum

bromsvätska

brake fluid

brons (material)

bronze

bronsfärgad

bronze-colored

brospann

span of bridge

brutto, bruttovikt

gross, gross weight      [tjänstevikt= curb weight]

bry sig om, bry sig

care about

bry sig, lägga sig i, låta bli att bry sig om

bother, don't bother

bryna, vässa, skärpa

whet

brytarspetsar

contact breakerpoints

brytarspetsavstånd

breaker point gap

bränsle

fuel

bränsleförbrukning

fuel efficiency, mileage (mpg= miles per gallon), mileage estimates (city/highway) -See gallon

bränsleledning

fuel line

bränslemängdgivare

fuel gauge sender unit

bränslepump

fuel pump

bränsletank

fuel tank, petrol tank, gasoline tank

bränsletankslock

fuel filler cap

buckla, inbuktning

dent

bucklig, böglig

dented

bult

bolt

bulta, hamra

beat, hammer

buss

bus, coach

bussning

bush

byta

change (change oil & clothes, change places with somebody) oilchange

byta ut (om delar, detaljer)

replace

bälg

bellows, protective boot

bärarm

trailing link, supporting arm

bärgningsbil, bärgare

wrecker (AE), tow-truck (Br)

cabriolet, bil med sufflett

convertible

chassi (bärande underdel)

chassis

chef

boss, manager

choke

choke

cigarettändare

cigarette lighter

cylinderfoder

cylinder liner

cylinderlopp

cylinder bore/ barrel / diameter

cylindertopp

cylinder-head

debitera, ta betalt, ladda upp

charge

dike

ditch

dimljus, dimbelysning

foglamps

domkraft

jack, trolley jack= garagedomkraft

dorn

mandrel, drift

dra ett streck, sätta p. (punkt för), sätta stopp för

draw a line, "You have got to draw the line somewhere!", put an end to

dra igång, skjuta igång en bil, rulla igång en bil

pull or push a dead car, [jumpstart, jumpstart a car, -You'll need to park the running car next to the dead car in such a way that the jumper cables can reach the battey ( …or the batteries)]

dra nytta av, dra fördel av, utnyttja, tillvarata, ta tillvara, använda

utilise, utilize

dra, draga

pull (bogsera= tow), dra åt/till en skruv= tighten a bolt (lossa en skruv= loosen a screw/bolt)

dragfordon, dragbil

drawing vehicle (Br), tractor (AE)

dragförmåga

towing capacity, pull

dragkrok

trailer hitch

dragstång, stång mellan släp och dragfordon som hakas på/i dragbilen

drawbar (Br)

dricks, drickspengar, att ge dricks

to tip; tip the waitress or waiter

drivlina

driveline, drive train

drivlina; komponenter som överför motorkraften till hjulen, såsom koppling, växlar, kardan etc

driveline, drive train#http://www.autoweb.lycos.com/garage/encyclop/ency16a.htm#

dubbelhytt (på en pickup/lätt lastbil)

crew cab (ofta 3-dörrars hytt), quad cab, 4 dr cab = 4-dörrarshytt

dygnet runt

round-the-clock

däck

tire (AE), tyre (Br)

däckmönster

tread, tire tread

däckspår

tiretracks

dämpare, ljuddämpare

muffler (AmE), silencer (BrE), OBS! I USA används 'silencer' om en vapenteknisk ljuddämpare!

dödgång

play, free movement, back lash

effektiv

efficient

egenskap

property

ekipage, ett tungt ekipage, ett trailerekipage

rig, a big rig, a trailer rig

ekrar

spokes

engelsk mil ('mile')

1.6 kilometer  (1,609 km / 1.609 km)

enhet

unit

enorm, enormt stor

huge, enormous, enormously big

erbjuda

offer

erbjuda, offerera

offer

erbjudande, offert

offer

erfordra, kräva

require

ersätta, byta ut mot

substitute

fastsatt

mounted, secured

fastsätta, sätta fast, spänna fast

fasten

fattas

missing

fett

grease

fil, att fila med (ett verktyg)

file (a tool)

fil, en arkivfil

file

fil, vägbana, vägfil

lane

fjäder

spring

fjädring

suspension

fjädring, "svampig"

spongy suspension

flak#http://www.volkswagen.se/last-buss/#

bed, box

flyta, flöde, om vätska & vattendrag

flow

flyta, om saker & ting

float

flytande vätska

fluid (flow= flöde)

fläkt

fan

fläktrem

fan belt

foga samman, foga ihop, foga

join,  put together

fordon

vehicle ['vi:ikl]

formad

shaped

fotbroms

brake pedal, foot brake

fotgängare

pedestrian

fram, främre

front

framvagnsinställning

alignment

frontalkrock

head-on collision, frontal collision

fråga, att fråga

ask, inquire

fråga, en fråga

question, a question

fungerar

work, run

fynd

bargain

fyrhjulsdriven, fyrhjulsdrift

4 WD, four-wheel drive (AWD= all-wheel drive)

fyrtaktsmotor

four-stroke engine

fälg

rim, wheel #http://www.skanstullsdack.com/#

fälgkors

wheel spanner, wheel brace

fällkniv

switch-blade knife

färdas, åka, resa

go

färg

color, colour

färg

paint

färg, grundfärg

primer (base)

färg, målarfärg

paint

färgat glas

tinted glass

fäste, väggrepp

traction

förbättra, bli bättre

improve

förbättring

improvement

fördelardosa

distributor

föreståndare, avdelningschef

manager

förfråga, fråga

inquire

förfrågan

inquiry

förgasare

carburettor (Br), carburator (AE)

förlust

loss (förlora= lose)

förlängd

extended

förort, förstad, ytterområde till större stad

suburb

försiktighet

caution

försäkra (bil, hus, värdesak etc)

insure, take an insurance

försäkra, intyga

assure, certify

försäkran, intygande

assurance,  certification (ett intyg= certificate), testimonial

försäkring

insurance

försäljare

sales rep, sales person, salesman, sales woman

försäljningsavdelning

sales department

förvara, lagra

store

garagedomkraft

trolley jack

garanti

warranty, guarantee

gaspedal

accelerator, gaspedal

gaspedalen, trampa på~ , gasen i botten

step on it, put the pedal to the metal…

gasvajer, förgasarspjäll

throttle

ge sig iväg med bil, mc eller annat fordon

hit the road

ge sig iväg, fara iväg, lämna

leave

generator

alternator, generator

genom

through

genomgången, den har "setts över"

reconditioned, "delvis renoverad" dock icke renoverad i ordets egentliga bemärkelse

genomsnitt, genomsnittlig

average

gjutjärn

cast iron

glas

glass (NOTE: Sw. 'glass'= ice cream)

glida

slide

glykol eller motsvarande

anti-freeze

gnista

spark

gnistskydd (vid öppna spisar o.d.)

fire screen

granska, granskning

review, inspect, inspection

grenrör

exhaust manifold

grill, kylargrill

radiator grill

grundfärg

primer

grus

gravel

gräns

limit, border

gräns mellan länder, gränsöverfart

border, border crossing, frontier crossing

gräns, nationsgräns, gräns mellan länder

border, frontier

gummi

rubber (både material & kondom)

gupp, "vägbula"

bump

guppig, -t

bumpy

gångjärn

hinge

gänga (en gäng, gänga)

thread

göra ett test, köra ett test

run a test, test

handbroms

parking-brake, hand-brake (Br)

handfat, tvätthandfat

sink

handled

wrist

handske

glove

handskfack

glove compartment, glove locker (Br), glove compartment-lid

handtag

handle

hastighetsmätare

speedometer

herrgårdsvagn  (biltyp, bilmodell)

station-wagon (AE), estate (Br)

het, hett

hot

hiss

elevator, lift (Br)

hjul

wheel

hjulbas

wheelbase

hjulcylinder

wheel cylinder

hjulinställning

toe-in adjustment

hjulmutter

lug nut

hjulmutter

lug nut

husvagn

caravan, trailer, camper

huvudcylinder

master cylinder

hydraulisk

hydraulic

hylsa, lamphållare

socket

hylsnyckel

socket wrench (AE), box spanner (Br)

hytt (men också taxi)

cab

hål

hole

hålla fattningen, behålla fattningen, vara sansad

stay cool, keep your cool

hålla på (med), håller på (med), höll på med

använd pågående ingform ( -I'm writing. -She is singing. -She was singing when I entered. -They were all doing it right there in the hallway. )

hålla sig långt fram

stay ahead, stay up front

hålla sig till höger

stay right, stay to the right

hålla sig undan, hålla sig ifrån

stay away

hålla, hålla i, hålla tag i

hold, hold your breath= hålla andan, hold your horses= "stopp & belägg", hålla igen

hållare, hylsa (lamphållare etc)

socket

hård, styv

hard (erect)

hälla

pour

hända

happen, occur

händelse, incident

incident

hästkrafter

horsepower

höft

hip

hög, en hög med, en trave

pile, heap

hög, -t

high (om person: 'lång'= tall//  berusad, påtänd e.d.= high)

hög, -t

high, tall (a tall person, a tall tree)

höger, rätt, riktigt

right, kör till höger= make a right, take to the right, make a right turn

högt (om ljud)

loud (loud music, loud noise)

högt (om längd, höjd)

tall, high (tall person, tall tree, high platform, high up, high numbers)

högtalare

loudspeaker, -s

höja (om temp & nivå)

raise, increase

höjd

height

inbjuda

invite, ask somebody in

inbjudan, invit

invitation

inköpa, köpa

purchase, buy

inköpsavdelning

purchasing department

inkörningsperiod, inkörning

break-in period (wear to correct fit)

innehålla

contain

inre, invändig, inredning

interior

insexnyckel, sexkantnyckel

Allen key

instrumentpanel

dashboard

instrumentpanel

dashboard, dash

insug

inlet

intensiv trafik

heavy traffic

intensiv trafik

heavy traffic

intensivvårdsavdelning

intensive care unit

inträffa, hända

occur  (hända i allmänhet= happen)

invändig, invändigt

interior

isolera

insulate

isolering

insulation

justera, finjustera, trimma

adjust, tune, tune-up

järn

iron, gjutjärn= cast iron

kabel, ledning (el, ström)

cord, wire

kabelskydd, skärm, mellanvägg

screen (shield), shielded cable, screened cable

kablage

wiring, cables, wires

kafferast

coffee break, break

kall, kallt

cold  (kallt, kylslaget= chilly)

kamaxel

camshaft

kamaxeldrev

timing gear

kamaxelrem

cam shaft belt

kammare, rum, utrymme

chamber, room, space

kanelbulle, vetebulle

cinnamon roll

kardanaxel

drive shaft, propeller shaft

kardanknut

joint, universal (cardan) joint, cardan joint

karosseri (överdel av  bil)

body, coach

karosseriverkstad

body shop

karta#http://www.lantmateriet.com/#

map

kilometer

kilometer / kilometre /-s  (10 km=  1 Sw 'mil') [English 'mile' = 1.609 km] [Nautical mile= 1.852 km, Sw 'sjömil, nautisk mil, distansminut']

klippa, skära, hugga

cut

klump, klumpa ihop sig (klimp)

lump

klädskåp

locker

klämma, att

squeeze

klämma, en klämma

clamp

knapp

button (push-button & a switch-button)

koffert

trunk (AE), boot (Br)

koffertlucka

trunk lid (AE), boot lid (Br)

kofångare, stötfångare

bumper

kolv

piston

kolvring

piston ring

kondensator

condenser

konkurrens

competition

konkurrent

competitor

kontor

office

konvertera

convert

koppla samman, koppla ihop, sammanbinda, binda ihop

connect

koppla ur, trampa ur

declutch, disengage the clutch

koppla över, koppla till, byta kanal

switch, switch on/turn on, switch channel

kopplad till, ansluten till

connected to

koppling

clutch

koppling (telefonkoppling etc.)

connection, "You're connected now so start talking!"

kopplingsdon, strömbrytare, vippströmbrytare

switch (en vipparm, fällbar sak, se bl a 'fällkniv' = switch-blade knife)

kraft

power

kran, lyftkran e.d.

crane

kran, vattenkran e.d.

tap

krocktest

crash test (collision test)

kupé  (biltyp, bilmodell)

coupé (hatch-back, fast-back)

kyla ned

cool

kylare

radiator

kylarlock

radiator cap

kylarslang

radiator hose

kylarvätska

anti-freeze

kylvätska

coolant (kylarvätska= anti-freeze)

köpa

buy (purchase= inköpa)

köpa, köpa in, inköpa

purchase

köpare

buyer

köra

drive

köra ett test, testa, göra ett test

run a test, test

köra sakta omkring mer eller mindre planlöst ("njutningsåkning"), "flyta runt"

cruise, cruising

köregenskaper

road handling

körkort

driving license, driver's license, driver's licence

körläge, växelläge för en automatlåda,  driftsläge (framåt)

Drive (Neutral= friläge, and Reverse= back, backläge)

L - Q           

R - S

T - Z

L - Q           

 

T - Z

     D as in DODGE ...More on DODGE

D as in De Soto,


DeSoto (ibland: De Soto) var ett amerikanskt bilmärke som tillverkades av Chrysler Corporation i Detroit åren 1928–1960.

DeSoto (also De Soto) American car manufactured by the DeSoto division of Chrysler from 1928 to 1961.

DeSoto was well-established and produced cars and trucks for more than three decades in the US.

More than two million DeSoto vehicles were built for North America.


B for BUICKBuick Riviera

 

 

 

California Spring 1991
Marin County


 

 

 
 

Trafikverkets logotyp - länk till startsidan

 

-"The road to hell is paved with good intentions."-

 

-Du glömmer väl inte regler & grammatik?


 

 

https://www.youtube.com/watch?v=82dDnv9zeLs  

  

 
Kjells Buick Riviera 81
Åsbrokajen
1992

 

Kjells Riviera 69

BUICK 69 i Wisconsin
1975

 

             
        
   

 
© Swengelsk, KB ®
webmaster