Tastings

 

Samples-DO-with-Comments

 

 

Do flowers die in (the) winter?
Does your sister smoke?
do - does used in present tense 
does is for 3rd person singular only
did - past tense
Why don't you come home?
I don't like that look on your face!
He doesn't amount to much these days.
She wasn't surprised.
He doesn't surprise people.
The "do-construction" is used in negative sentences and phrases containing the word "not" and also in questions when there is no other auxiliary verb present.
Also, "do" is used to stress things such as in 
"I do like coffee!" 
"I do want you to like me!"
I do not smoke. I don't smoke.
I am not smoking. I'm not smoking. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
He does not smoke. He doesn't smoke.
He doesn't drink.
He's not drinking.
He is not smoking.
NB. Not only do these phrases differ in writing, but  more importantly, they mean totally different things!
Smoking is not a big issue around here.
NB!  Words such as "have" (usually to be considered an auxiliary verb - helping verb) are sometimes used in other functions than auxiliary (=not used as a helping verb)
Have you got a key of your own?
Have you got a car?
I don't sing.
I can't sing.
Do you have a car?
She doesn't have an apartment yet.
The "do-construction" cannot be used in questions where "the subject" is an interrogative pronoun (who, what, which).
Who left last week?
What on earth happened to Jack?
Modern engelsk grammatik §§ 4.38-43 
Svartvik-Sager (Almqvist & Wiksell) 
Engelsk universitetsgrammatik §§ 9-11
Don't confuse "do No1" with "do No 2"!    
Could you please do me a favor?    
He didn't do it!
She doesn't do things like that.
There are certain things you don't do, such as mistakes. You can make plenty of those.
Make it a habit of visiting this page regularly!
Don't simply "do your own thing" trying to keep a low profile...and don't make things up...make something of your life..."make things happen"..."make it happen!"
What have you done to your hair?
I've made all the arrangements necessary.
-I've eaten so much that I can do without dessert. (am willing to omit)
That'll do just fine. /That will do.  (is enough, is satisfactory)
Dör blommor på vintern?
Röker din syster? (= Brukar din syster röka?)
Har din syster för vana att röka? 
Är din syster rökare?
do & does används i nutid 
does får bara användas i 3:e person singular (enstaka person etc) såsom vid HAN, HON, DEN, DET
did används i dåtid i alla personer
Varför kommer du inte hem?
Jag tycker inte om minen i ditt ansikte.
Jag tycker inte om ditt ansiktsuttryck.
Han är inte så värst nuförtiden.
Han är inte "för hävlig" numera!
Hon blev inte överraskad.
Han överraskar inte (människor) precis.
Do-omskrivningen används (skall användas) i nekande satser med ordet "inte", samt i frågor, om inget annat hjälpverb finns i sammanhanget (hjälpverb är t ex kan/kunna/kunde-skulle kunna, ska/skall/skola-skulle, ha/hava/har, borde-böra, bli/bliva, vara/är, måste-vara tvungen att m fl) 
Do-omskrivningen används också i s.k. emfatisk omskrivning för att särskilt understryka eller markera något.
Jag tycker verkligen om kaffe! ( = Jag tycker mycket om kaffe!)
Jag vill verkligen gärna att du skall tycka om mig!
Jag röker inte. (= Jag är inte rökare.)
Jag röker inte. (= Jag håller inte på att röka -just nu-.) Jag är inte rökande. 
Han röker inte. (= Han är inte rökare.)
Han dricker inte. Han brukar inte dricka.
Han dricker inte, just nu nej...
Han röker inte (=just nu!..).
OBS! Dessa fraser skiljer sig inte bara åt genom bokstäver och ord utan framförallt i betydelse!
Rökning är inte någon väsentlig fråga här (= häromkring).
OBS! Ord som "have"  (= vanligtvis att betrakta som hjälpverb) används ibland i andra avseenden än att svara för hjälpfunktion (support till vanliga verb).
Har du en egen nyckel?
Har du bil? (= Äger du en bil?)
Förfogar du över en bil?
Har du tillgång till (en) bil?
Jag sjunger inte (= Jag är inte sångare.) Jag brukar inte sjunga.
Jag kan inte sjunga. Jag klarar inte av att sjunga.  Jag saknar förmågan att sjunga.
Har du (en) bil? Äger du (en) bil?
Förfogar du över (en) bil? Disponerar du bil?
Hon har/ disponerar ingen lägenhet än.
Do-omskrivningen kan icke användas då ett frågepronomen är subjekt i satsen.
Vem gav sig iväg förra veckan?
Vad i hela världen hände med Jack?
Blanda inte ihop do= hjv och do=göra
Kan du vara snäll och göra mig en tjänst?
Han gjorde det inte
Hon gör inte sådana saker.


Det finns saker man helst inte gör, såsom misstag. Sådana kan man göra (=tillverka) många.
Man håller isär göra i största allmänhet och uträtta (=do) och göra (= make) lika med åstadkomma, tillverka, fabricera etc. 
He was too timid to try to make love to her.
...later they kissed and made up.

HARGEVIKS Engelska GRAMMATIK   §§ 156-158 
Stieg & Christina Hargevik (Almqvist & Wiksell)
Svartvik-Sager (ESSELTE STUDIUM AB)

 

 

 

 

             
          
   

 
© Swengelsk, KB ®
webmaster