be - vara (to exist, to live, to take place) ... finnas till...

be - was - been

am - are - is = är

was - were = var

have/has been = har varit

had been = hade varit

 

 

 

 

 

"Person"

Tid/Time 

Present Tense - nutid
presens

Tid/Time

Past Tense  - dåtid
imperfekt

singular

ental

1

I am= jag är  
 (den talande)

 

I was= jag var 

2

you are= du är 
 (den tilltalade)

you were= du var 

3

a) he is= han är
 (den omtalade)

b) she is= hon är 
 (den omtalade)

c) it is= den/det är
  (det omtalade)

he was= han var 

she was= hon var

it was= den/det var 
  (det omtalade)

 

 

 

plural

flertal

1

we are= vi är 
  (de talande)

we were= vi var 
  (de talande)

2

you are= ni är 
 (de tilltalade)

you were= ni var 
 (de tilltalade)

3

they are= de är 
 (de omtalade)

 they were= de var  
 (de omtalade)

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verbet 'be' är engelskans mest använda verb. Det är ett oregelbundet verb vilket innebär att det inte böjs med hjälp av -ed & -ed utan har sina andra former, på liknande sätt som flera andra oregelbundna verb.

 

Till att börja med är det viktigt att vänja sig snarast vid det faktum att svenskans 'är' motsvaras av antingen 'am', 'are' eller 'is' beroende på vilken person det gäller
(i ental, singular).

 


 

 

 

 

I am not at home today.

I'm not at home today.

I'm not (at) home today.

Jag är inte hemma idag.

 

 

Are you at home all week?

Are you ( at) home all week? 

Är du hemma hela veckan?

 

 

Is she sick or something?

Är hon sjuk eller vad är det?

 

 

What is the matter with that boy?

Vad är det med den där pojken?

 

What is wrong with that boy?

Vad är det för fel på den där pojken?

 

 

How's your little brother doing?

Hur går det för din lillebror?

 

 

What in the world is going on out there?

Vad i hela fridens namn är det som pågår där ute?

I was gone all of last week.

Jag var borta hela förra veckan.

I was in London on business.

I was in London doing business.

 

Jag var i London i affärer.

Where were you guys when I looked for you at school?

Var var ni någonstans när jag letade efter er i skolan?

Var höll ni till någonstans då jag letade efter er i skolan?

 

I was in the U.K for three weeks.

Jag var i England i tre veckor.

 

 

Your sister was not at the dance last night. 
 Where was she?

Din syster var inte på dansen igår kväll. 
 Var var hon?

 

 

 

 

 

 

Här visas endast några viktiga verb


University of Toronto 
Health Sciences Writing Centre 
Hit Parade of Errors 
In Style, Grammar, and Punctuation


-Now let's go get'em!

 

 

 

 

             
        
   

 
© Swengelsk, KB ®
webmaster