Verb & Verbs

-Kom ihåg att verb uttrycker rörelse, händelse, vad som händer & sker, vad någon eller något gör eller utför!

-Verbs reflect (express) what happens, what is being done, what somebody does, has done or is presently doing etc.

 

Objekt med perfekt particip

 

 

For those not familiar with grammar vocabulary, simply look at the samples and compare.
För dem som inte är så bekanta med grammatisk vokabulär (ordförråd i grammatik)
så gäller bara att titta på exemplen och jämföra den svenska & engelska versionen!

 

 

Practice makes perfect, so knowing it makes for a good start...
Endast genom övning och åter övning blir man lysande!
-Alltså, genom att vara bekant med detta så har du lagt grunden till något stort.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Vid verb som är s.k. förnimmelseverb: hear, see

...så motsvaras engelskans perfekt participform av svenskans passiva infinitivform.

 

He first heard the accident mentioned on TV.

Han hörde först olyckan nämnas på TV.

 

She's heard [it said] that he wants to divorce her.

Hon har hört sägas att han vill skiljas.

 

They've never seen that done before.

De har aldrig sett det (det där) göras förut (tidigare).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

keep, leave, want

 

We'll keep you posted.

Vi ska (kommer att) hålla dig (er/Er) underrättad/informerad.

 

Did she leave the car unlocked?

Lämnade hon bilen olåst?

 

I want my car [to be] fixed as soon as possible.

Jag vill ha min bil lagad snarast möjligt.
Jag vill att min bil ska lagas så fort som möjligt.

 

 

 

 

 

 

 

C Perfekt particip efter 'watch' motsvaras vanligen av finit sats i svenskan:

The man watched her led away.

Mannen såg på hur hon fördes bort.

 

 

 

 

 

 

D HAVE har två betydelser med participkonstruktion.
Den ena är där subjektet låter utföra handlingen (kausativ betydelse= get)
och den andra är där subjektet utsätts för handlingen (= passiv konstruktion)

I've had my watch repaired.

Jag har låtit reparera (laga) min klocka (armbandsur).
Jag har fått min klocka lagad.

 

I've had my watch stolen.
My watch has been stolen.

Jag har blivit bestulen på min klocka (mitt armbandsur).


             
        
   

 
© Swengelsk, KB ®
webmaster