Verb är de ord som talar om vad som händer, sker, görs, utförs...

-Utan verb, inget liv

Här visas endast några viktiga verb

1

stå fast vid, bida, vänta, vara förpliktad

abide

abode 

abode 

2

stå fast vid, bida, vänta, vara förpliktad

abide

abided

abided

3

vara

be

was

been

4

bära, föda, ha, ha i minnet, uthärda

bear 

bore

born/e/

5

slå (regelbundet, flera slag), besegra

beat 

beat

beaten

6

bli, klä, passa

become

became

become

7

börja

begin

began

begun

8

böja

bend  

bent

bent

9

beröva

bereave

bereft

bereft 

10

beröva

bereave

bereaved

bereaved

11

bönfalla

beseech

besought

besought

12

bönfalla

beseech

beseeched

beseeched

13

bjuda (på auktion)

bid

bid

bid

14

binda, sammanbinda, sätta fast, sätta ihop

bind

bound

bound

15

bita, bitas

bite

bit

bitten

16

blöda

bleed

bled

bled

17

blåsa

blow

blew

blown

18

bryta, avbryta, ha/slå sönder, gå sönder

break

broke

broken

19

uppföda & föda upp (om djur) föda, alstra, vara havande, ge  (avkastning)

breed

bred

bred

20

ha med sig, medföra

bring

brought

brought

21

sända, om radiosändning

broadcast

broadcast

broadcast

22

bygga

build

built

built

23

brinna, bränna

burn

burnt

burnt

24

brista, spricka

burst

burst

burst

25

köpa, "gå på"= acceptera, låta sig luras

buy

bought

bought

27

gjuta, kasta

cast

cast

cast

28

fånga

catch

caught

caught

29

välja

choose

chose

chosen

30

klyva (i klyftor o.d.), dela isär, klyva i två delar

cleave 

cleft

cleft

31

klyva (i klyftor o.d.), dela isär, klyva i två delar

cleave 

clove

clove

32

klyva (i klyftor o.d.), dela isär, klyva i två delar

cleave 

cleaved

cleaved

33

hålla fast, klamra sig

cling

clung

clung

34

komma

come

came

come

35

kosta (om kostnad-om en vara används 'be'; am-are-is!)

cost

cost

cost

36

smyga, krypa

creep

crept

crept

37

skära, hugga, klippa

cut

cut

cut

38

handla med, ha att göra med

deal

dealt

dealt

39

gräva, förstå, fatta, gilla

dig

dug

dug

40

göra

do  

did

done

41

/// OBS! GRAMMATIK; do-omskrivningen saknar svensk motsvarighet ///

do       

did

done

42

rita, teckna, dra 

draw

drew

drawn

43

drömma

dream

dreamt

dreamt

44

drömma

dream

dreamed

dreamed

45

dricka

drink

drank

drunk

46

köra

drive

drove

driven

47

äta

eat

ate

eaten

48

falla, ramla

fall

fell

fallen

49

mata, mata in/på

feed

fed

fed

50

känna sig, må

feel 

felt

felt

51

slåss, kämpa 

fight

fought

fought

52

hitta, finna

find

found

found

53

fly

flee

fled

fled

54

slänga

fling

flung

flung

55

flyga

fly

flew

flown

56

slänga

forget

forgot

forgotten

57

frysa djupfrysa= deepfreeze

freeze

froze

frozen

58

få, komma, hämta, skaffa, bli, ta sig

get

got

got

59

få, komma, hämta, skaffa, bli, ta sig

get

got

gotten

60

ge, giva, avge

give 

gave

given

61

åka, resa, färdas & endast ibland = 'gå', gå= 'walk' eller 'stroll'

go

went

gone

64

mala, slipa, smärgla

grind

ground

ground

65

växa, odla

grow

grew

grown

66

hänga, om saker och ting

hang

hung

hung

67

hänga, som avrättningsmetod

hang

hanged

hanged 

68

ha

have  

had

had

69

höra

hear  

heard

heard 

70

gömma

hide

hid

hidden

71

träffa, slå

hit

hit

hit

72

hålla

hold

held

held

73

såra, skada, skada (en person), såra (bildlig betyd), göra ont

hurt

hurt

hurt

74

behålla, hålla kvar, förvara, hålla sig

keep

kept

kept

75

knäböja

kneel

knelt

knelt

76

knäböja

kneel

kneeled

kneeled

77

veta, kunna, känna till

know

knew

known

78

lägga (något)

lay

laid

laid

79

leda, föra, föra fram

lead

led

led

80

luta sig 

lean

leant

leant

81

hoppa

leap

leapt

leapt

82

lära in, lära sig, få veta, få reda på

learn

learnt

learnt

83

lära in, lära sig, få veta, få reda på

learn

learned

learned

84

lämna, ge sig av, åka iväg

leave

left

left

85

låna ut, utlåna

lend

lent

lent

86

låta, upplåta, hyra ut, hyra (Br) / (rent= hyra, hyra ut, AE)

let

let

let

88

ligga

lie

lay

lain

89

tända

light

lit

lit

90

förlora, tappa bort

lose

lost

lost

91

tillverka, göra, skapa, konstruera, göra ett utkast, klara av

make

made

made

92

mena, betyda

mean

meant 

meant

93

möta, mötas

meet

met

met

94

meja, meja ned, klippa & slå om gräs o.d.

mow

mowed

mown

95

betala, löna sig

pay 

paid

paid

97

betala, löna sig

pay 

payed

payed

98

sätta, ställa, lägga

put

put

put

99

sluta, stoppa, stanna, upphöra med, "lägga av med"

quit

quit

quit

100

läsa

read

read

read

101

rida, åka, köra

ride 

rode

ridden

102

ringa

ring 

rang

rung

103

stiga upp, gå upp ('raise'= lyfta, höja)

rise

rose

risen

105

springa, rinna, sköta, ha hand om

run 

ran

run

106

såga

saw

sawed

sawn

107

säga

say

said

said

108

se, förstå, träffas

see

saw

seen

109

söka, leta, leta efter

seek

sought

sought

110

sälja

sell

sold

sold

111

skicka, sända

send

sent

sent

112

ställa in, justera

set

set

set

113

sy

sew

sewed

sewn

114

skaka

shake

shook

shaken

115

skina

shine

shone

shone

116

skjuta

shoot

shot

shot

117

visa, visa upp, visa fram, uppvisa

show

showed

shown

118

krympa, sluta sig inom sig själv, retirera (mentalt)

shrink

shrank

shrunk

119

stänga

shut

shut

shut

120

sjunga

sing

sang

sung

121

sänka, sjunka, sänka ned

sink

sank

sunk

122

sitta

sit

sat

sat

123

sova

sleep

slept

slept

124

glida, skjuta åt sidan

slide

slid

slid

125

slunga

sling

slung

slung

126

slinka, smyga

slink

slunk

slunk

127

lukta

smell

smelt

smelt

128

så (om frö & säd o.d.)

sow

sowed

sown

129

tala (prata= 'talk')

speak

spoke

spoken

130

skynda, köra fort, öka

speed

sped

sped

131

skynda, köra fort, öka

speed

speeded

speeded

132

stava

spell

spelt

spelt

133

spendera, tillbringa, göra av med

spend

spent

spent

134

spilla

spill

spilt

spilt

135

spinna, snurra

spin

spun

spun

136

spotta

spit

spat

spat

137

klyva, fläka isär

split

split

split

138

fördärva, förstöra, skämma bort, skämma

spoil

spoilt

spoilt

139

fördärva, förstöra, skämma bort, skämma

spoil

spoiled

spoiled

140

sprida, breda på (smörgås), breda ut, utbreda

spread

spread

spread

141

hoppa upp, hoppa, hoppa fram, slita fram 

spring

sprang

sprung

142

stå, stå ut med, ställa  

stand

stood

stood

143

stjäla

steal  

stole

stolen

144

fastna, sticka, sitta fast, fästa

stick

stuck

stuck

145

stinga, sticka (insektsbett o.d.)

sting

stung

stung

146

stinka, lukta illa & starkt

stink

stank

stunk

147

gå med långa steg, kliva

stride

strode

stridden

148

gå med långa steg, kliva

stride

strode

strode

150

slå till, slå (om klockor och enstaka slag)

strike

struck

struck

151

sträva, "slit & släp"

strive

strove

striven

152

sträva, "slit & släp"

strive

strived

strived

154

svära

swear  

swore

sworn

155

svettas

sweat  

sweated

sweated

156

svettas

sweat  

sweat

sweat

157

sopa, sopa rent, göra rent hus, svepa 

sweep

swept

swept

158

simma

swim  

swam

swum

159

gunga, svänga, svinga

swing

swung

swung

160

ta

take  

took

taken

161

lära ut, undervisa

teach

taught

taught

162

riva sönder, riva itu 

tear

tore

torn

163

berätta, tala om

tell

told

told

164

tycka, tänka, tro

think

thought

thought

165

kasta

throw  

threw

thrown

166

stöta, framstöta, skjuta fram 

thrust

thrust

thrust

167

vakna

wake  

woke

woken

168

ha på sig, bära (om kläder o.d.)

wear

wore

worn

169

väva

weave  

wove

woven

170

gifta sig med, vigas 

wed

wed

wed

171

gifta sig med, vigas 

wed

wedded

wedded

172

gråta

weep  

wept

wept

173

väta, väta ned, blöta ner, "wet your pants"= kissa på sig

wet

wet

wet 

174

väta, väta ned, blöta ner, "wet your pants"= kissa på sig

wet

wetted 

wetted

175

vinna, segra

win

won

won

176

veva, veva upp, skruva upp (om urverk), vrida, slingra, slingra sig, snirkla, vindla, linda tätt, spola, vira tråd tätt som på en spole etc. 

wind

wound

wound

177

vrida, vrida ur (om vatten), att två sina händer, vrida nacken av en fågel

wring

wrung

wrung

178

skriva

write

wrote

written


Strunt och Okunskap eller Snille och Briljans?74 behålla, hålla kvar, förvara, hålla sig keep kept kept
163 berätta, tala om tell told told
9 beröva bereave bereft bereft 
10 beröva bereave bereaved bereaved
95 betala, löna sig pay  paid paid
97 betala, löna sig pay  payed payed
14 binda, sammanbinda, sätta fast, sätta ihop bind bound bound
15 bita, bitas bite bit bitten
13 bjuda (på auktion) bid bid bid
6 bli, klä, passa become became become
17 blåsa blow blew blown
16 blöda bleed bled bled
23 brinna, bränna burn burnt burnt
24 brista, spricka burst burst burst
18 bryta, avbryta, ha/slå sönder, gå sönder break broke broken
22 bygga build built built
4 bära, föda, ha, ha i minnet, uthärda bear  bore born/e/
8 böja bend   bent bent
11 bönfalla beseech besought besought
12 bönfalla beseech beseeched beseeched
7 börja begin began begun
45 dricka drink drank drunk
43 drömma dream dreamt dreamt
44 drömma dream dreamed dreamed
48 falla, ramla fall fell fallen
144 fastna, sticka, sitta fast, fästa stick stuck stuck
53 fly flee fled fled
55 flyga fly flew flown
57 frysa djupfrysa= deepfreeze freeze froze frozen
58 få, komma, hämta, skaffa, bli, ta sig get got got
59 få, komma, hämta, skaffa, bli, ta sig get got gotten
28 fånga catch caught caught
138 fördärva, förstöra, skämma bort, skämma spoil spoilt spoilt
139 fördärva, förstöra, skämma bort, skämma spoil spoiled spoiled
90 förlora, tappa bort lose lost lost
60 ge, giva, avge give  gave given
170 gifta sig med, vigas  wed wed wed
171 gifta sig med, vigas  wed wedded wedded
27 gjuta, kasta cast cast cast
124 glida, skjuta åt sidan slide slid slid
172 gråta weep   wept wept
39 gräva, förstå, fatta, gilla dig dug dug
159 gunga, svänga, svinga swing swung swung
147 gå med långa steg, kliva stride strode stridden
148 gå med långa steg, kliva stride strode strode
70 gömma hide hid hidden
40 göra do   did done
68 ha have   had had
20 ha med sig, medföra bring brought brought
168 ha på sig, bära (om kläder o.d.) wear wore worn
38 handla med, ha att göra med deal dealt dealt
52 hitta, finna find found found
81 hoppa leap leapt leapt
141 hoppa upp, hoppa, hoppa fram, slita fram  spring sprang sprung
72 hålla hold held held
33 hålla fast, klamra sig cling clung clung
66 hänga, om saker och ting hang hung hung
67 hänga, som avrättningsmetod hang hanged hanged 
69 höra hear   heard heard 
165 kasta throw   threw thrown
30 klyva (i klyftor o.d.), dela isär, klyva i två delar cleave  cleft cleft
31 klyva (i klyftor o.d.), dela isär, klyva i två delar cleave  clove clove
32 klyva (i klyftor o.d.), dela isär, klyva i två delar cleave  cleaved cleaved
137 klyva, fläka isär split split split
75 knäböja kneel knelt knelt
76 knäböja kneel kneeled kneeled
34 komma come came come
35 kosta (om kostnad-om en vara används 'be'; am-are-is!) cost cost cost
118 krympa, sluta sig inom sig själv, retirera (mentalt) shrink shrank shrunk
50 känna sig, må feel  felt felt
25 köpa, "gå på"= acceptera, låta sig luras buy bought bought
46 köra drive drove driven
79 leda, föra, föra fram lead led led
88 ligga lie lay lain
127 lukta smell smelt smelt
80 luta sig  lean leant leant
85 låna ut, utlåna lend lent lent
86 låta, upplåta, hyra ut, hyra (Br) / (rent= USA, AE) let let let
78 lägga (något) lay laid laid
84 lämna, ge sig av, åka iväg leave left left
82 lära in, lära sig, få veta, få reda på learn learnt learnt
83 lära in, lära sig, få veta, få reda på learn learned learned
161 lära ut, undervisa teach taught taught
100 läsa read read read
64 mala, slipa, smärgla grind ground ground
49 mata, mata in/på feed fed fed
94 meja, meja ned, klippa & slå om gräs o.d. mow mowed mown
92 mena, betyda mean meant  meant
93 möta, mötas meet met met
101 rida, åka, köra ride  rode ridden
102 ringa ring  rang rung
42 rita, teckna, dra  draw drew drawn
162 riva sönder, riva itu  tear tore torn
108 se, förstå, träffas see saw seen
158 simma swim   swam swum
122 sitta sit sat sat
120 sjunga sing sang sung
114 skaka shake shook shaken
111 skicka, sända send sent sent
115 skina shine shone shone
116 skjuta shoot shot shot
178 skriva write wrote written
130 skynda, köra fort, öka speed sped sped
131 skynda, köra fort, öka speed speeded speeded
37 skära, hugga, klippa cut cut cut
126 slinka, smyga slink slunk slunk
125 slunga sling slung slung
99 sluta, stoppa, stanna, upphöra med, "lägga av med" quit quit quit
5 slå (regelbundet, flera slag), besegra beat  beat beaten
150 slå till, slå (om klockor och enstaka slag) strike struck struck
51 slåss, kämpa  fight fought fought
54 slänga fling flung flung
56 slänga forget forgot forgotten
36 smyga, krypa creep crept crept
157 sopa, sopa rent, göra rent hus, svepa  sweep swept swept
123 sova sleep slept slept
133 spendera, tillbringa, göra av med spend spent spent
134 spilla spill spilt spilt
135 spinna, snurra spin spun spun
136 spotta spit spat spat
140 sprida, breda på (smörgås), breda ut, utbreda spread spread spread
105 springa, rinna, sköta, ha hand om run  ran run
132 stava spell spelt spelt
103 stiga upp, gå upp ('raise'= lyfta, höja) rise rose risen
145 stinga, sticka (insektsbett o.d.) sting stung stung
146 stinka, lukta illa & starkt stink stank stunk
143 stjäla steal   stole stolen
151 sträva, "slit & släp" strive strove striven
152 sträva, "slit & släp" strive strived strived
2 stå fast vid, bida, vänta, vara förpliktad abide abided abided
142 stå, stå ut med, ställa   stand stood stood
112 ställa in, justera set set set
119 stänga shut shut shut
166 stöta, framstöta, skjuta fram  thrust thrust thrust
155 svettas sweat   sweated sweated
156 svettas sweat   sweat sweat
154 svära swear   swore sworn
113 sy sew sewed sewn
128 så (om frö & säd o.d.) sow sowed sown
106 såga saw sawed sawn
73 såra, skada, såra (bildlig betyd), göra ont hurt hurt hurt
107 säga say said said
110 sälja sell sold sold
21 sända, om radiosändning broadcast broadcast broadcast
121 sänka, sjunka, sänka ned sink sank sunk
98 sätta, ställa, lägga put put put
109 söka, leta, leta efter seek sought sought
160 ta take   took taken
129 tala (prata= 'talk') speak spoke spoken
91 tillverka, göra, skapa, konstruera, göra ett utkast, klara av make made made
71 träffa, slå hit hit hit
164 tycka, tänka, tro think thought thought
89 tända light lit lit
19 uppföda & föda upp (om djur) föda, alstra, vara havande, ge  (avkastning) breed bred bred
167 vakna wake   woke woken
3 vara be was been
77 veta, kunna, känna till know knew known
176 veva, veva upp, skruva upp (om urverk), vrida, slingra, slingra sig, snirkla, vindla, linda tätt, spola, vira tråd tätt som på en spole etc.  wind wound wound
175 vinna, segra win won won
117 visa, visa upp, visa fram, uppvisa show showed shown
177 vrida, vrida ur (om vatten), att två sina händer, vrida nacken av en fågel wring wrung wrung
29 välja choose chose chosen
1 vänta, stå fast vid, vara förpliktad, bida abide abode  abode 
173 väta, väta ned, blöta ner, "wet your pants"= kissa på sig wet wet wet 
174 väta, väta ned, blöta ner, "wet your pants"= kissa på sig wet wetted  wetted
169 väva weave   wove woven
65 växa, odla grow grew grown
61 åka, resa, färdas & endast ibland = 'gå', gå= 'walk' eller 'stroll' go went gone
47 äta eat ate eaten
41 do-omskrivningen
saknar svensk motsvarighet
do did done

Strunt och Okunskap eller Snille och Briljans?

             
        
   

 
© Swengelsk, KB ®
webmaster