Auto Shop One, English 

Verb 1aÖversättningsövning - Nutid, presens (Present Tense)-Börja med att skriva ihop "stolporden" till färdiga meningar på svenska! 

Därefter översätter du dina meningar till begriplig engelska. 


Då du är färdig kan du gå till Facit och se på några olika lösningsförslag!

Se längre ned på sidan då du är färdig.


1

bil, blå, bättre, har

have  or has,

better

2

ljuddämpare  (x2)

 trasig, fel, är

muffler

or silencer (Br),

 is or are

3

hö  framhjul, fel,

 det är/det finns

right front wheel, there is or there are

4

navkapsel, röd, repig, är

hub cap, red, scratched,

are or is

5

växelspak, krokig/böjd, lutar

gear shift or

gear lever,

crooked or bent

(lean, bend, turn?)

6

vindrutetorkare (x2) gummi, finns

windshield or windscreen wiper, there is or there are

7

koffertlucka (x2), handtag, saknas

trunk or boot,

lack or missing

8

motorhuv (x2), färg, slipar, (finslipa=  sand)

hood or bonnet, grind or sand

9

matta, golvmatta, utsliten, är

mat or carpet,

worn out, is or are

10

tändstift, rostig/-t, tre, fattas

sparkplug or sparking-plug

11

tändning, justera/ -s, bättre/mer-a

ignition,

more or better

12

kylare, läcker/läckage, kylarvätska, behöver

leak, leaking or leakage together with anti-freeze

13

fläktrem, fel, storlek, slät/jämn, är

error, fault or wrong

with size

14

bult, mutter, bricka, för lång, saknas


-"Lätt som en plätt!"
= "Piece of cake!"

tray or washer,
too long

15


handskfack,  lucka, går inte, öppen/öppna

-"What goes around comes around!"

  

 

 


Ett axplock vanliga "bilverb" i presens (nutid) 


startar,  kör, svänger,
 blinkar, gasar, växlar, bromsar, kopplar ur,
lägger  i ettan (första växeln),

bländar ned, accelererar, stiger in (i bilen), parkerar,
stiger ur (bilen),
 öppnar (koffertluckan),
stänger (motorhuven), byter (fil),
stannar, backar, kör (i diket),
välter, gungar, brinner


 

 

 

 

 

 

  
 

             
        
   

 
© Swengelsk, KB ®
webmaster