-Lars Hård, en bok av Jan Fridegård


Boken Lars Hård skrevs av Jan Fridegård. Egentligen var det tre romaner som publicerats tidigare.
Lars Hård kom ut som en volym 1942. 

I den svenska s.k. statarlitteraturen så är detta ett av mästerverken utan tvivel.
Detta är tvivelsutan svensk självbiografisk proletärdiktning när den är som bäst.

Detta är en bok som i många avseenden haft ett mycket stort inflytande på svensk litteraturtradition, men också på svensk kultur och politik. Här har många hämtat både bilder och stämningar för att måla upp den bild av ett Sverige som en gång var, mer eller mindre i fullständig tappning. Här finns den hopplöst utanförstående människan, längst ned på den sociala stegen, underordnad både bonden, landsfiskalen och kyrkoherden. Till det demokratiska systemet fanns ingen nyckel, ingen biljett och heller ingen entre för en enkel statarson. 

Här har vi kanske en del av den grogrund och naturliga bakgrund, tillika med stämning, varifrån mycket av den svenska socialdemokratin har hämtat mycket av sin kraft, men också perspektiv, vad gäller synen på sociala frågor och ekonomisk fördelningspolitik. I denna bok finner vi mycket av den svenska folksjälen. Berättelsen är i flera avseenden ett mästerverk med stark förankring i det svenska arbetarkollektivet.


 

 

Miljöer i Lars Hård - En betraktelse av Kjell Wrigman
October 7, 1976

 

 

Uppsatsen har redigerats och uppdaterats beträffande visst språkligt & grafiskt material under år 2002.

Innehållsförteckning   -   Table of Content

 

 

 

Inledning

Preface, an introduction

 1 - 3

Statarlivet

The Life of a Farm Hand, a peasant laborer working for "room & board"

 - The old Swedish agricultural employment system, a low-down, almost slave-like, agricultural system of cheap contracted farm labor 

4 - 7

Fängelset

The Prison

7 - 10

"Stockholm"

Life in Stockholm

11 - 12

Slutord

Summary

13

Fotnoter

Footnotes

14

Bibliografi

Bibliography

15