Dikt, Lyrik eller blommig Poesi

Dikt, tanke & poesi...

Fri-fred eller vacker

En tanke 

 

 

. . . ev  med musik                                                                                                                                                                                      Mailtest

 

 

Tass jagar

Havsblå är Bohuslän

Ett gott liv

Sitter i skogen

Sjöhävning, krängning och kryssning

Allt blev icke fel

Ett liv på landet

Fiskaren

En suck av sol

Att mista en kär

Klevens västkant

En människa fri

och starkt är mitt hopp

Myran

Blommor & Pingst

Dikter och minnen

 Klimathotet

Sverige 2020

Känslan av värme

Budskap & Fetma

Barnens Jul

REFLEKTION

Bibel penibel, Koran profan

Sverige i juletid

Nattviol

Baloney & The Holy Ghost

Julen är över

             
        
   

 
© Swengelsk, KB ®
webmaster