PRO NOUN, Pronomen - pronoun

Pronomen
 

Personliga pronomen

  Pronomen har som uppgift/funktion att ersätta andra ord i första hand substantiv.

Istället för att säga Kalle säger du 'han' och istället för att säga Sigrid så säger du 'hon'.

Hunden kan du säga 'den' om, men även 'han' eller 'hon' beroende på, 
 och med hänsyn till,
kön och grad av personlig relation eller engagemang.
Pronomen

-Substitutes a name (noun)

-Quite often a mere substitute for a name or two (nouns)


Subjektiv form

subjektsform

-The one who or that acts!


Objektiv form

objektsform

-The object of the action!
-The target…

jag

I

me

du

you

you

han, hon, den, det

he, she, it

him, her, it

vi

we

us

ni

you

you

de

they

them


-Does he like you? Will you give him anything?

-I love you. Do you love me? You are the one.

-I will give you everything.Who is this?

-Does he like you?  Will you give him anything?  

-I love you. Do you love me? You are the one.

-I will give you everything.Who is this?References

H §42-43

MEG §2.1-2.5

EUG §201-205

E/G §102-104


 

POSSESSIVA pronomen

 possess= besitta, inneha, äga

possession= besittning, besittning av, inneha, ägodel, ägandeDessa pronomen har som uppgift/funktion att ange ägare

OBS! Se deras relation till personliga pronomen.

För varje personligt pronomen så har du ett possessivt pronomen!

Vi rör oss här med förenade & självständiga varianter. Förenat är det fråga om framför ett substantiv

(my money, her boat, our house)

och självständigt är det fråga om då inget substantiv kommer efter!

 

 

 

 

That deer is mine! 

Is that bike yours?

The money was actually theirs.

 

 

    before a noun   -  
framför ett substantiv - före ett substantiv

after/ following -
utan att substantiv följer

Swedish variants -
de svenska varianterna

my

mine

min, mitt, mina

your

yours

din, ditt, dina

his

his

hans

her

hers

hennse

its

dess

our

ours

vår, vårt, våra

your

yours

er, ert, era

their

theirs

deras

             
        
   

 
© Swengelsk, KB ®
webmaster