Rösholmen 2011-07-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-05-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-07-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-07-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-05-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-05-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-07-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SW Rösholmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med Sandbogen i förgrunden och Rösholmen i bakgrunden till höger  (2011-03-24)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-02-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zitabåtar möts utanför Rösholmen 20060715

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi "sejlar" här söderut förbi med Rösholmen om styrbord ... 2006-05-28

 

  

 

 

Rösholmen Syd 2017-10-06