-UKRAINAinvaded by Putins Russia
   


Expression Web 4 Tutorial EBook 2nd Edition.   Expression Web 4 Tutorial EBook 2nd Edition.   Expression Web 4 Tutorial EBook 2nd Edition.

Skapa en hemsida (webbsida) --- a complete tool for website editing and development

 Microsoft Expression Web

Web Template Studio uses a dev-friendly wizard to generate your application
and provide a ReadMe.md to give you step by step instructions to get up
and developing in no time. Best of all, Web Template Studio is open source on GitHub.

Introduction to HTML

What is HTML?

How to host your website from home
A step-by-step guide 

 

 

 

 

 

 HTTP, short for Hyper Text Transfer Protocol,
when an HTML-page is being sent from a web server to a client (from server to a user;  client= a user PC).

HTML, förkortningen för Hyper Text Markup Language, är en metod för att visa (beskriva) struktur hos texten då den skall visas i en browser (webbläsare, som t ex MS Internet Explorer).
De s.k. html-koder vi använder för att skapa en webbsida är egentligen bara en vanlig textfil (html-fil) som mycket väl har kunnat skapas/tillverkas/göras i en vanlig "texteditor" som Notepad/Anteckningar e.d.

I många av de nya programversionerna så kan man enkelt skapa en html-fil genom att endast välja Spara som samt välja Spara som webbsida. Vad som kan förvåna många är då också det faktum att praktiskt taget vem som helst som har en viss allmän datorvana och intresse nu kan skapa "hemsidor" utan någon som helst kunskap eller insikt i html-språk eller kodning.

Vad som är både trevligt, uppskattat, samt lättarbetat, för de allra flesta som är intresserade, är kanske att använda ett specialprogram som Microsoft Expression eller DreamWeaver  vilka båda är till för att både skapa och administrera hemsidor .

WYSIWYG, What You See Is What You Get,
är en talande arbetsprincip för dessa program
eftersom du som användare omedelbart kan se och följa arbetet
med både innehåll och kodning; text, grafik, bilder, och kod kan du se och granska "runt hörnet". 
Ja allt ser du som det blir och detta under arbetets gång.
Är det inte helt lysande?


Det fanns en tid när man satt och arbetade i ren kod och fick sedan provköra arbetet separat i en browser (webbläsare).
Allt detta har nu på väsentliga punkter förenklats och gjorts mycket mer lättillgängligt
i alla avseenden och framförallt så har graden av användarvänlighet fått högre prioritet.
Som ett resultat av detta ser vi också en lavinartad utveckling där alla och envar snart skall ha en egen hemsida.
Huruvida denna utveckling är på gott eller ont får nog framtiden utvisa.
Utvecklingen har dock tvivelsutan gjort datoranvändandet både roligare
och intressantare för många unga datorintresserade.

Det är nu klart att både du och jag ska ha en egen hemsida.
Huruvida det stannar med en web page (hemsida)
eller utvecklas till en web site
(webbsajt eller bara sajt)
är nu en öppen fråga.

 

 

Några viktiga delar av en html-fil: head & body


html finner du/skriver du överst och nederst på sidan
[representeras av följande märken/taggar (English = tags) <html> respektive </html>]

Under "taggen"  <html>   finner du/skriver du <head> respektive  </head>


I denna del av dokumentet finns normalt sidnamnet/dokumentets titel/namn beskriven på följande sätt:

<title>WebpageOne</title>

 

 

 

Det du ser i din browser, webbläsare, är det som finns i den delen som är märkt/specificerad/avgränsad av/ <body>  .....</body>

 

 

 

... och som sagt längst ned på sidan så är den sista "taggen

</html>


 
     
© Swengelsk, KB ®
Webmaster