Gram 1 - Del 2


Our grammar will be focusing on verbs, prepositions and related matters
and the vocabulary will vary from general everyday matters to areas of concern to us all
such as food (foods, cooking, eating & recipes), money (business & financce & shopping), logistics, cars and computers.

Vår grammatik kommer att koncentreras på verb och prepositioner, och ordförrådet kommer att variera
mellan vardagliga företeelser och ämnesområden som berör oss alla
som mat (matvaror, matlagning, ätande och matrecept), pengar
(affärer & finans & ekonomi & att handla i affärer),
 bilar och datorer.

 

 


There'll be a growing number of interactive language exercises, quizzes and tests for both those who speak Swedish and those who speak English.

Språkövningar för både svensktalande och engelsktalande, tillika med tester och prov av olika slag, kommer successivt att fyllas på "under" den här sidan, och många kommer att vara interaktiva.
The spelling of English words is very inconsistent.

Words of one syllable ending in a single consonant preceded by a single vowel double the final consonant before adding a suffix beginning with a vowel.

hop - hopped, bat - batter, spin - spinning

Words of more than one syllable which are accented on the final syllabale and which end in a single consonant preceded by a single vowel double the final consonant before adding a suffix beginning with a vowel.

occur - occurred, admit - admitting

Words ending in 'y' preceded by a consonant change the 'y' to 'i' before adding suffixes.

salary - salaries, marry - married, fancy - fanciful, merry - merriment, lonely - loneliness


NOTE When working in, or with, Swedish and English you must always be careful when dealing with verbforms such as progressive form and simple tense as differences here have major impact on meaning and interpretation of circumstances in question.
The grammar aspect might not necessarily be the most crucial issue to consider unfortunately,
which otherwise would have simplified the matter considerably.

-"He's drinking!"- = Han dricker (just nu). / "Kolla på honom!" Han dricker! (...och det brukar han aldrig göra annars!)
 / Han "tar sig en hutt" (...och det brukar han aldrig göra annars!). /Han är drickande.
-"She was dying when I arrived."- = Hon var döende då jag anlände./ Hon höll på att dö (...och bara just då) när jag kom.
 (...och kanske, tack vare att jag dök upp, så ordnade det hela upp sig och hon "hämtade sig"!)

NOTE Note that above examples contain elements of coincidence, an incident, an occasion, accident etc.
Below you'll find examples showing the opposite or extreme where something is terminated, finished, permanent, "beyond hope and will"!


-"He drinks."- = Han brukar dricka (jämt). /Han är vanedrickare. /Han super. / Han tittar för djupt i glasen (vanligtvis). /Han är "drinkare".

-"She died when I arrived."- = Hon dog när jag anlände (kom).
/ Hon avled när jag kom.

Ice cream, Sunday & sundae

En "sundae" är helt enkelt en glassefterrätt med frukt eller

fruktsaft iblandat, ofta dessutom försedd med vispgrädde och nötter. 

Gram 1 - Del 2
Slutar här, ja.

 

 

 

Gram 1 - Del 1

Gram 1 - Del 3

 

 

 

             
        
   

 
© Swengelsk, KB ®
webmaster