TÄNK PÅ SÄKERHETEN. Vårda dina lösenord!

-The longer the password, the better!
-Längden har betydelse. Du SKA använda minst 12 tecken
och MixA StoRleKen
samt ETT PAR olika "symboltecken" typ * ^ # £ $.


-The longer the password, the better!
-Längden har betydelse. Du SKA använda minst 12 tecken
och MixA StoRleKen
samt ETT PAR olika "symboltecken" typ * ^ # £ $.TÄNK PÅ SÄKERHETEN. Vårda dina lösenord!

-The longer the password, the better! 
-Längden har betydelse.

A
nvänd minst 12 tecken
och MixA StoRleKen samt ETT PAR olika "symboltecken" typ * ^ # £ $.
Finfina västkustbilder från
Smögen           Kungshamn            Väjern


             
        
   

 
© Swengelsk, KB ®
webmaster