- Friska vindar, inte helt ovanligt i Väjern...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Haby Bukt på Ramsvikslandets västersida


Här ser du ett par av fyrarna i området, Hatteflu & Pengeskär SW Kungshamn.
(Bilden är tagen från Tångenrännan)Hållö i storm 2007-01-14

 

Home

© Swengelsk, KB ®
Webmaster