HTML

Ett s.k. protokoll är ju en regelsamling/en uppsättning regler som talar om hur kommunikation mellan datorer ska gå till/utföras/ske.

HTML, Hyper Text Markup Language, är ett s.k. markeringsspråk eller instruktioner som talar om/beskriver/föreskriver hur webbsidor/hemsidor skall presenteras/visas/framträda via WWW/World Wide Web.
HTML har sitt ursprung hos CERN (Europeiska Centret för Energifysik i Schweiz) 1989.
Detta var ett sätt för att så enkelt som möjligt skicka/utväxla/överföra viktiga tekniska dokument till andra tekniska eller vetenskapliga institutioner. 
Att detta även kunde vara en teknik av stort intresse för militärstrategisk planering och samverkan  i händelse av exempelvis atomvapenkrig e.d. torde vara en självklarhet i sammanhanget och som icke här vidare kommer att beröras.

OBS! Det har under 1990-talet kommit några olika versioner av HTML och för de flesta av oss är det nu version 4.0 eller senare som gäller.

Eftersom inte alla webbläsare (browsers) tolkar HTML-kod likadant så visas också en viss webbsida olika i olika webbläsare.
Internet Explorer
är väl de mest kända och de har också med sina respektive förespråkare och supportrar kämpat om populariteten bland surfarna.
Klart är dock att de allra flesta idag använder MS Internet Explorer av en eller flera anledningar.

 Microsoft säljer ansenliga mängder med programvara där MS Internet Explorer utgör en av beståndsdelarna.
Detta är något du måste vara medveten om och i viss mån ta hänsyn till då du skapar dina egna webbsidor/hemsidor och framförallt om du skall skapa en egen website (webbsajt/webbplats) bestående av många olika sidor och med många olika funktioner.
Man kan välja att göra sidorna så de fungerar bra i båda läsarna men man får då kanske göra avkall på en eller flera funktioner eller finesser.
Alternativet är att man skapar sina sidor för endera webbläsaren och struntar helt i dem som har den andra typen av webbläsare.
Här står du inför ett av många val som du förr eller senare tvingas ta ställning till.

När man har skapat några hundra sidor och ägnat kanske ett eller flera tiotal timmar på vardera sidan
 så inser man att ett visst mått av kompromiss kan vara en bra och  framkomlig väg,
för vi vill ju alla läsas och besökas av så många som möjligt
och vi vill ju att vårt gedigna arbete skall komma till sin rätt, eller hur?


 

Ordet 'tag' kan vara i betydelsen hård papperslapp, pappersremsa eller läderbit som används för att märka eller etikettera en vara e.d.
 och betyder ofta märke, lapp eller prislapp med svenska mått mätt.
Det kan också vara den lilla tygbiten eller läderremsan på ett klädesplagg som man hänger upp plagget i,
som exempelvis en liten ögla av tyg eller läder placerad i bakre delen av en krage e.d. 
Se vidare exempelvis i engelskans 'price tag' för prislapp etc.

I övrigt förekommer även 'tag' i bemärkelsen 'tafatt', en lek där en jagar de andra för att genom beröring "bränna" en annan deltagare.

I svenska datorvokabulär så har nu engelskans 'tag' kommit att kallas för 'tagg' och vi talar nu i svenska html-sammanhang allmänt om starttaggar och sluttaggar.

Lämpligheten i denna terminologi vill jag inte här fördjupa mig i men säkert skulle vi ha tidigare kunnat enats om ett bättre svenskt ordval, men det är en annan historia.

 

Här följer nu en allmän översikt över de s.k. taggar (tags) som med stor sannolikhet kommer att täcka minst 90% av ditt html-behov.

 

 
-

-


 

Om jag exempelvis använder taggarna <h1> och </h1> så kommer det som skrivs mellan dessa att visas som rubrikstil med en viss given storlek. 
Prova själv  och använd gärna  NOTEPAD/ANTECKNINGAR (textformat) och spara sedan som en html-fil. Provkör sedan i din webbläsare. 
Det pendlar väl mellan perfekt & lysande, eller hur?

 

 

 

 

 

Tag
Starttagg/märke

Description
Beskrivning

Ending Tag
Sluttagg

Structure Tags

<html>

inleder/börjar resp. avslutar ett html-dokument (html-fil)

</html>

<head>

head - huvud  innehåller info vem som gjort sidan, vilket program som använts, sökord för sökmotorerna, ev  "dokumentrubrik"  (dokumenthuvud).
All denna info visas inte på webbsidan!

</head>

<title>

dokumenttitel att visas i namnlisten 
(i överkant på fönstret), ofta den översta blå kanten...

</title>

<body>

Här finns allt som skall visas på din sida!
Det är här du lägger ned möda och omsorg.
Detta är alltså sidans "kropp".
Här finns också instruktioner angående hur sidinnehållet skall visas/presenteras.

 

Kan läggas till: 
background="file name"
bgcolor="color value"
t ex "red" alt "#ff0000"
text="color value"
link="color value"
vlink="color value"

</body>

 

<div>

applying an attribute to a section

Kan läggas till:
align="right, left or center"

</div>

<!--

Här skriver du kommentarer som du vill göra till/i koden men  som inte skall synas.

Dessa kan vara mycket bra att ha som stöd för minnet vid senare uppdateringar och eventuell vidareutveckling.

Insert comments which will not be displayed.

 

-->

List Tags

<ul>

Kan börja och omfatta en "icke ordnad" lista, onumrerad lista.

Här kan läggas till exempelvis
type="circle, square, or disc"

</ul>

<ol>

En ordnad/numrerad lista som kan innehålla mellan taggarna exempelvis
type="A, a, I or i"
start= value

</ol>

<li>

objekt i listan, listinnehåll, ordnat eller oordnat innehåll/onumrerad lista

</li>

<dl>

definition list

</dl>

<dt>

enstaka delar/punkter i en lista

</dt>

<dd>

definition

</dd>

Image Tags

<img src>


insert an image - infoga en bild
add within tag - lägg till "filnamn"Man kan även lägga till 

-

alt= "text som beskriver bilden"

align= "left, right, center, top, bottom, bottom or absmiddle"

width= "value"

height= "value"

border= "value"

Text Tags

<b>

bold text - fetstil

</b>

<i>

italicize text - kursivera text

</i>

<u>

underline text - stryka under/understruken text

</u>

<br>

create a line break - skapa radbrytning

</br> 
(alt: -)

<p>

create a paragraph break - skapa nytt stycke

</p> 
(alt: -)

<hr>

create a horizontal rule - infoga vågrät linje

-

<font>

change font attribute - ändra typsnitt/font

kan läggas till:
color= "color value"
face= "font type"
size= "value"

</font>

<small>

make text small - minska textstorleken

</small>

<big>

make text large - öka textstorleken

</big>

<h1>

create a heading - skapa en rubrikstil


other size headings are:
<h2> <h3> <h4> <h5> <h6>

</h1> 

 


 

Är du ambitiös och ihärdig så kommer du så småningom även att tillägna dig kompletterande kodspråk såsom XML
(XML är mer av ett verktyg än ett färdigt språk!), XHTML (=en variant av HTML men skriven i XML) och DHTML
(DHTML för bl a interaktivitet av olika slag). Någon färdig standard har väl ännu inte "cementerats" för DHTML.


-Låt nu inte detta förbrylla dig! Lär dig steg för steg och gradvis, genom arbete med webbsidor,
och alla bitarna faller så på plats i en naturlig och behaglig takt och bildar successivt en fin och framgångsrik utvecklingskedja
 med vilken du kommer att skapa storverk.-Now let's go get'em!

 

             
        
   

 
© Swengelsk, KB ®
webmaster