Byte & bits

  - A byte usually denotes 8 bits  which the computer treats as a single unit.
 Longer sequences like 16 and 32 bits are also possible .


 ... and 'denote' means "beteckna, betyda, utmärka" in Swedish, yes.


Bytes & Bits             TECH ADVICE, TIPS & TRICKS             bit

 

 

1.04MB (1,095,168 bytes)

 

A kilobyte  ( often abbreviated as simply K ) is 1,024 bytes.

 


More Regarding Byte & Bits,  Megabyte & GigabyteDefinition for: byte
The amount of memory space used to store one character,
 which is usually 8 bits. 

A computer that has 8-bit bytes
(most large and small computers today)
can distinguish 28 = 256 different characters. 
See bits, kilobytes and megabytes.


 

Byte -
 består av åtta "bitar" (bits)
och används för att representera en bokstav,
siffra eller  annat tecken.

Därför kan det svenska ordet tecken med fördel användas.
1 kb (uttalas kilobajt) = 1000 byte,
1 Kb (uttalas kåbajt) = 1024 byte

The longer the password, the better. -Längden har betydelse. du SKA använda minst 12 tecken och mixA stoRleken samt ETT PAR "symboltecken" typ * ^ # £ $.

 
 
Bit
(eng. Binary DigIT, pl. bits)


En enhet i informationsteori för information.
Den mängd information som krävs för att specificera två alternativ.

 För lagrad digitaliserad data kan variabeln med bas 2,
få antingen värde 1 eller 0 i binär notation.

Bandbredd kan mätas i bitar per sekund.


Bit  är den minsta enheten för data.
Den kan anta 0 eller 1.
Detta  är ursprungligen en
akronym för BInary digiT
Bit - den minsta enheten i binär information.
En 'bit' är antingen en etta eller en nolla.

Det heter en 'bit', flera 'bit',
även om man kan använda pluralformen "bitar" på skoj.


Ordet bit bör inte förkortas.
Skriv kbit för kilobit.
 Åtta 'bit' (eller 'bitar') är en
byte, uttalas "bajt".
 Kilo -  (metriskt: k)

Tusen gånger.
Exempel ... kilobyte är ett tusen bytes (1024) ,
som förkortas k byte.

Vidare ... 1 kbit är således 1024 bitar.


 


MB - megabyte, skrivs med versaler
Definition for: MB
1.Megabyte: 1,048,576 bytes or 1,024 kilobytes. Used to measure computer memory.

Sometimes used to mean 1 million bytes or 1,024,000 bytes (1,000 kilobytes). 2.Motherboard


Definition for: Mb
megabit. 1.(Also mbit or Mbit).1,048,576 (216) bits, or 1024 kilobits.
A measurement of the capacity of memory chips.
Also used to mean one million bits.
See megabyte.

Sometimes Mb is used for megabyte.


 

A floppy disk that holds 360K of data can accommodate somewhat more than 360,000 characters

 


English “character” = Swedish “tecken”
 
(... åtminstone då vi snackar språk & datorer & datorkunskap, ja...)
- OBS! Jfr 'typ' & 'tecken'!means a kilobyte squared
 
(1,024 times 1,024/ 1,024 x 1,024)
or approximately
(= Sw “ungefär”)
one million bytes. Remember this,
as a measuring stick: a typical printed page
of text
 
(sheet size A4 in Europe and 8" x 11" in the US)  
contains 2,500 to 3,000 characters
or approximately 600 words.


Therefore, 1MB holds close to 400 pages of single-spaced text.

 1 byte = 8 bit
1 kB =    8 kbit =   8,000 bit
 
(about ½ page of “normal” text)  

1 MB =    8 Mbit = 8,000,000 bit

1 GB =    8 Gbit = 8,000,000,000 bit


Vidare studier och läsning i detta ämne to describe disk space,
or data storage space, and system memory
etc


                                             

             
        
   

 
© Swengelsk, KB ®
webmaster