U

ugn, ulcer, uppmärksam, vaxböna, veal, venison, White Russian, öl...

Öl - Beer                              Wiener - One  kind of sausage

Matord U - Z
swengelsk svenska - English Comments
ugn oven
ugnsbakad baked
ugnslucka oven door
ugnssteka roast
ulcer magsår gastric/peptic ulcer
uppmuntra encourage befrämja, stimulera
uppmärksam attentive vaken, pigg
use  [ju:s] använda, bruka, utnyttja nyttja
utensil köksredskap instrument (domestic)
utflykt outing picknick
utkastare,vakt bouncer (AE) icke uniformerad anställd som avvisar/kastar ut oregerliga personer
val, valfisk whale
vandrarhem hostel
vaniljstång vanilla pod
vaniljsås Vanilla sauce vaniljkräm = custard (ibland) ?
vanilla vanilj vanilla ice cream
vanilla pod vaniljstång
varmrätt  hot dish
vatten, källvatten  water spring water (unprocessed, but may be carbonated) 
vaxböna butter bean (Br),  lima bean (AE)
veal kalvkött roast veal = kalvstek
veal roll kalvrrullad fylld= stuffed
veckad, krusad crinkled crinkled green leaves as parsley (herb)
venison  hjortkött, rådjurskött,   kött från jakt from Latin venationem; = hunting (jakt, jagande); venari= to hunt (att jaga)
vessel kärl, farkost (naval vessel) förvaringskärl= receptacle, container (to hold,keep or store something in)
vete wheat
vikt weight
vildsvin wild boar boar= en icke kastrerad galt
vilt game
viltkött venison kött från jakt; Se venison
vin wine
vinbär currant red or black currant bush
vinedresser one who dresses, trims or cultivates grapevines
vineyard| 'vin jödd / 'vin ja:rd| vingård See winery (AE)
vinfabrik AE winery
vingård vineyard NB. pronunciation |vinja:d / vin ja:rd|
vinrättigheter licensed to serve wine samtliga rättigheter (inkl sprit) fully licensed
vin- och spriträttigheter fully licensed
vinstock grape-vine, vine  
vinsyra tartaric acid
vinäger wine vinegar / vinegar = ättika (acetum) ättiksprit= vinegar essence, ättiksyra= acetic acid
viscus, viscera inälvsmat
visp whisk, beater, whip
vispa upp ett ägg beat up an egg beat up = slå, spöa about a person
vispgrädde whipping cream (Not yet whipped!) Once it's whipped, it becomes whipped cream
vispad whipped  
vitkål kålhuvud= head of cabbage, cabbage head  cabbage head= kålhuvud, vitkålshuvud
vitling ( fisk ) whiting
vitlök garlic   
vitlöksklyfta clove of garlic garlic
våffla, våfflor waffle, waffles waffle cake, cake on waffles
våg scales
väga weigh
väldoftande fragrant
välsigna bless
välskött well-kept
välsmakande tasty
välstekt, -gjord well done
välstädad spick-and-span
vältalig eloquent
vändstekt over (easy)= lätt over, over easy om vändstekt ägg
värd host värdinna= hostess
värdinna hostess to host= att vara värd eller värdinna
vätska liquid
wafer rån (som i en glasstrut) oblat, hostia
waffle, waffles våffla, våfflor våffeltårta
was (from be) blev I was very surprised about your retirement
wash tvätta, wash up= diska (Br), wash up= tvätta sig (AE)
wash dishes diska, wash/do  the dishes
washer tvättmaskin; bricka (= tätningsbricka e.d.) bricka, serveringsbricka heter 'tray'
washed-out slutkörd
washed-up slut, slutkörd uppspolad (på strand e.d.)
waste sopor, skräp AE = garbage, kitchen wastes
waste basket papperskorg
WC (Sw) | ve:se: | rest room, lavatory, toilet, bathroom, Men's, Sirs, Gentlemen or Ladies' pronunciation sometimes a problem, Sw WC (pronounced "VC" in Sw) should be avoided in English
weigh, weight väga, vikt
well vattenkälla, brunn doft = scent, fragrance
well-done välstekt,-gjord Blessed are but a few
Wellington, Beef Wellington en bit nötfilé som efter att ha övertäckts av gåsleverpastej bakas insvept i en deg a fillet of beef covered with pâté de foie gras and baked in a casing of pastry
whale val, valfisk välvårdad
wheat vete (bröd, säd) delicious
whet vässa, slipa
whey vassla
whipped cream vispgrädde, "once whipped" vispad grädde
whipping cream vispgrädde före vispning  (kvar i förpackning, eller i kanna)
whiskey, whisky   distilled liquor made from barley, rye, corn etc 43 - 50 % by weight of alcohol (Scotch) ?
whitebait småsill
whitefish (Coregonidae) sik, fish with white meat similar to trout food fish of the Great Lakes  (Coregonus clupeaformis)
White Russian a drink with vodka, coffee liqueur & milk 2 parts vodka, 1 part coffee liqueur, 3 parts milk and stir & serve with ice; Black Russian has no milk 
whiting (fish) vitling
wiener korv short for wienerwurst (Vienna sausage)
wienerbröd Danish 'Danish' även =  dansk
wine vin
wine cooler, Wine Cooler cooler for wine ALSO A NEW BEVERAGE A MIX OF WINE & SODA WATER
wine-rack vinställ
winery vinfabrik (AE) See vineyard = vingård
woodcock morkulla See morkulla
woodgrouse, great... tjäder, also capercaillie, capercailzie tjäderhöna=female(hen) capercaillie
yeast jäst
yolk äggula
Yorkshire pudding baked from unsweetened batter under meat (tillagningsprincip liknande ugnspankaka) so as to catch the drippings (Yorkshire = county in N England)
yr i huvudet dizzy
ål eel (uttalas i:l)
ånga steam
återvinning recycling See also Sw 'pant', 'pantvärde' etc.
äggröra scrambled eggs
äggula yolk
äggvita egg white
älg moose elk usually refers to a large deer similar to Sw kronhjort
ärta pea
äta eat
äta frukost have breakfast have lunch etc.
äta glupskt gulp to eat or drink something with big fast swallows, to gulp down a sandwich guzzle = to drink something fast; e.g. to guzzle beer
äta lite be a poor eater storätare= big/hearty eater
äta upp finish
äta ute dine äta borta
ätbar, ätlig edible
öl ale (Br), gammalt ord för öl används fortfarande i England (i U.S.A. ålderdomligt uttryck)
öl beer
öl bitter (Br) ett slags öl, en typ av öl
öl, fat- draft beer, draught-beer (Br) beer on tap, tap-beer
öl, kalorifattig light beer
öl, ljust lager
öl, mellanöl, pilsner medium strong beer lager
öl, porter stout (starkt) porter= porter (svagare)
öl, starköl strong beer
öljäst ale-yeast
öring, laxöring salmon trout See trout, brook trout
ört herb örtte = herb tea
överdriva overdo driva för långt
överdriven excessive omåttlig
överskott excess surplus
överträffa surpass unsurpassed = oöverträffad
övrigt miscellaneous, other other
             
        
   

 
© Swengelsk, KB ®
webmaster